Yaratılış 8:15-17

BÖLÜM 3

 

Tanrı, Noah’a [şunları] söyleyerek konuştu: “Gemiden çık – sen ve seninle birlikte eşin, oğulların ve gelinlerin. Yanındaki tüm canlıları – gerek kuş, gerek çiftlik hayvanı, gerekse de yeryüzü üzerinde hareket eden toprak hayvanı olsun – tüm vücutları yanında çıkar. Yeryüzünde kaynaşsınlar ve yeryüzü üzerinde üreyerek çoğalsınlar”.

 

Burada mantıklı olarak soru sorulabilir: Onların gemide bulunmasının tek nedeni tufan olduğuna göre, gemiden ayrılmak için niçin izin verilmesini beklemek zorunda kalmışlardır? Yeryüzü kuruduktan sonra Tanrı niçin onlara gemiden ayrılmalarını söylemek zorunda kalmıştır?

 

Gerçekte, burada Tanrı onlara yeniden ilişki içerisine girebilecekleri iznini vermektedir.1 Mantıken buna izin verilmesi gerektiğine rağmen, bu iznin verilmesine ihtiyaç duymuşlardı. Gemi’de cinsel ilişki içerisine girmenin yasaklanmasının nedeni dünyanın ıstırap içinde olmasıydı. Ama artık tufan sona ermiştir ve buna kesinlikle izin verilmesi gerekiyordu, çünkü; Noah’ın bu kadar çok sayıdaki türü yanında getirmesinin ana nedeni dünyayı yeniden doldurmalarıydı.

 

Tüm bunlara rağmen, açık bir izin olmadan başlayamamışlardır. Tanrı bir kez erkek ve dişilerin ayrı kalmasını emrettikten sonra, Tanrı çiftleşmeleri için özellikle izin verene dek ayrı kalmaları gerekiyordu.2

 

Bu, bize önemli bir kuralı öğretir. Çok pahalı olması nedeniyle bir kişinin şarap içmemeyi kendine görev edindiğini varsayın. Şarap için ne kadar çok harcadığını görür ve sonraki yıla kadar şarap içmemeye karar verir. Yemini kaldırılana dek, şarabın fiyatı azalsa bile, bu dönem boyunca şarap içmesi yasaktır.3 Aynı durum, tüm benzer olaylar için geçerlidir. Bir şey özellikle yasaklanmışsa, yasağın nedeni ortadan kalksa bile, yasak olarak kalmaya devam eder.

 

Tanrı bu nedenle Noah’a şöyle demişti: “Gemiden çık – sen ve seninle birlikte eşin, oğulların ve gelinlerin.” [Bu ifadede erkekler ve eşlerinin birlikte yazıldığına dikkat ediniz.] Daha önce Tanrı, Noah’a gemiye binmesini söylediğinde, şöyle demişti; “Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri ile birlikte gemiye gireceksin” (Yaratılış 6:18). [Bu ayette, erkekler ve kadınlar ayrı yazılmıştır. Gemiye girme buyruğu, erkek ve kadınların ayrı kalması gerektiğine de işaret ederken, gemiden ayrılma buyruğu ise] yeniden bir araya gelip, cinsel ilişkiye girebileceklerine işaret ediyordu.

 

Yeryüzü kuruduğunda, Noah’ın oğulları gemiyi terk etmelerini önerdi. Noah şöyle yanıtladı, “Tanrı bize gemiye girmemizi emrettiği için, O’nun izni olmadan gemiyi terk edemeyiz.” Noah bununla ilgili olarak Tanrı’ya dua ettiğinde, Tanrı ona “Tam oniki ay dolmadan terk edemezsiniz” dedi.4

 

Bu duruma, şu ayet ile işaret edilir, “Yeryüzünde kaynaşsınlar ve yeryüzü üzerinde üreyerek çoğalsınlar”. Hayvanlar, gemide oldukları sürece, birbirlerinden ayrı kalmak zorundaydı. Gemiyi terk etmeye başladıklarında bile bu geçerli kaldı. Gemiyi bir veya iki günde boşaltmak mümkün değildi; bu geçiş dönemi boyunca, cinsler birbirlerinden hala ayrı kalmak zorundaydı. Tora onların “yeryüzü üzerinde üremeleri gerektiğini” söylemektedir. Bu onların gemide veya gemiden ayrılma süreci içerisinde değil, sadece karada üreyebileceklerine işaret etmektedir.

 

Tora’nın kendisinde, [“yanında çıkar” ifadesi okunduğundan biraz farklı yazılır.] İbranice’de bu ifade HaYTzAy (הַיְצֵא)’dir ama Tora’da HVTzA (הוצא) olarak yazılır. [Haytzay ifadesi (הַיְצֵא) kelime anlamı olarak “açığa çıksınlar” demektir, HVTzA kelimesi Hotzie (הוֹצִא) olarak okunabilir ve “dışarı çıkar” anlamına gelir.] Tanrı, Noah’a her hayvanın kendi eşi ile birlikte gemiyi terk etmesini söylemiştir. Noah sadece onlara bunu söyleyecek ama onları fiziksel olarak ayırmayacaktı. [Ancak, eğer hayvanlar terk etmeyi reddederlerse, Noah onları “dışarı çıkaracaktı”- hatta fiziksel olarak.]6

 

NOTLAR:

  1. Raşi, Bereşit Rabba, Bereşit.
  2. Yafeh Toar, sayfa 197.
  3. Betzah, Bölüm 1.
  4. Ş’tey Yadot, sayfa 152.
  5. Yefeh Toar, sayfa 213.
  6. Raşi.