Yaratılış 8:8-9

[Noah] Suların toprak yüzeyinde hafifleyip hafiflemedeğini görmek için güvercini yanından gönderdi. Güvercin ayağını koyabileceği bir yer bulamadı ve ona [Noah’a], gemiye geri döndü; zira tüm yeryüzü üzerinde [hala] su vardı. [Noah] Elini uzattı ve onu alarak kendisine, gemiye getirdi.

 

Noah, kuzgunu gönderdikten yedi gün sonra güvercini gönderdi.108 Güvercini belirli bir görevle değil, sadece konabileceği bir yer olup olmadığını görmek ve böylece suyun alçalıp alçalmadığını belirlemek için gönderdi. Eğer konabileceği bir yer bulursa, geri dönmeyecekti. Dağların zirveleri ortaya çıkmış olsa da, güvercin gibi kuşlar sadece ağaçlara konar.109 Ağaçlı araziler hala su ile kaplı olduğu için, güvercin gemiye döndü ve Noah onu kendi bölümüne geri koydu.

 

Kuzgun görevini red eder etmez güvercini derhal göndermek yerine, Noah yedi gün bekledi. Bunun nedeni güvercinin yararlı bir yaratık olması ve onu tehlikeye atmak istememesidir. Görevin tehlikeli olduğunu düşündüğü sürece, sadece kuzgun gibi yararsız bir kuşu gönderdi. Güvercini göndermeden önce yedi gün bekledi ki tehlike azalsın.110

 

NOTLAR:

  1. Raşi.
  2. Ramban; Toledot Yitshak.
  3. Yafeh Toar.