Yaratılış 8:10-11

Başka bir yedi gün daha bekledi ve güvercini bir kez daha gemiden gönderdi. Güvercin akşam vakti ona geldi; ve işte – ağzında, yeni koparılmış bir zeytin dalı vardı. Noah böylece suların yeryüzü üzerinden alçaldığını anladı.

 

Dünya hala su ile kaplıydı, fakat güvercin Kutsal Topraklar’daki bir ağaçtan bir zeytin yaprağı getirdi. Diğer kişiler, bunun Eden Bahçesi’nden olduğunu söyler. Böylece Noah suların alçaldığını anladı. 111

 

Bunu anlamak biraz zor görülebilir. Eğer güvercin, yaprağı Kutsal Topraklar’dan ya da Eden Bahçesi’nden getirdiyse, ki bu yerler sel tarafından hiç kaplanmamıştı; Noah selin sona erdiğini nasıl anlamıştır? Aslında, güvercinin bir mesajı vardı; bu nedenle başka bir yaprak değil de bir zeytin yaprağı getirmişti. Hiçbir ağacın yaprağı zeytin yaprağı kadar acı değildir. Güvercin şöyle diyordu, “Yiyeceğimin Tanrı’dan gelip, zeytin yaprağı kadar acı olmasını, insandan gelip bal kadar tatlı olmasına tercih ederim.” Noah o zaman suyun alçaldığını anladı, çünkü; eğer güvercin hala ona bağımlı olsaydı, böyle bir mesajı ima edecek yürekliliğe sahip olamazdı.112

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba; Ramban. Karşılaştır. Yafeh Toar, Tetzaveh.
  2. [Rabbi Moşe ben Yonatan Galanti,] Zevah HaŞelamim (Amsterdam, 1698).