Yaratılış 8:6-7

Kırk gün geçtikten sonra Noah, yapmış olduğu geminin penceresini açtı. Kuzgunu gönderdi ve [kuzgun] çıktı. Sular yeryüzü üzerinden kuruyana kadar [kuzgun] sürekli çıktı ve döndü.

 

Tora, bizi Noah’ın hayvanlar ve kuşların dillerini bildiği konusunda bilgilendirmektedir. [Böylece kuzguna ne yapması gerektiğini söyleyebilmiş ve onu bir görev için gönderebilmiştir.]99

 

Bu olay, 10 Elul’de (13 Ağustos), dağların zirvelerinin görünür olmasından kırk gün sonra gerçekleşti. O gün, Noah geminin penceresini açtı ve kuzgunu, tüm kuşların en zekisini, dünyada ne olduğunu görmek için gönderdi.

 

Üç canlı gemide ilişkiye girdi: Ham, kuzgun ve köpek.100

 

Bazı kişiler, Ham’ın gemide ilişkiye girmesinin nedeninin Ham’ın karısının tufandan önce Og ile zina yapmış ve hamile kalmış olması olduğunu söyler. Bu çocuğun evlilik dışı olduğu gerçeğini saklamak için Ham eşi ile gemide ilişkiye girmişti. Doğan oğul Sihon, Og gibi bir devdi.101

 

Daha önce bahsettiğimiz gibi, dünya ıstırap içindeyken kadın ve kocasının ilişkiye girmesi yasaktır. Hayvanlar ve kuşlar için de bu yasak geçerlidir. Eğer gemideki tüm hayvanlar çoğalsaydı, gemi tümünü taşıyamazdı.102

 

Her üçü de cezalandırılmıştır. Ham, kömür gibi siyah olmuş ve bu özelliği kendi nesline aktarılmıştır. Köpek, gülünç görünen ilişki sonrasında eşinden ayrılamama özelliğini edinmiştir. Kuzgun, ilişki sırasında eşinin cinsel organına gagası ile dokunmak zorunda kalacaktır.103

 

Noah bunu biliyordu ve tehlikeli bir göreve kuzgunu göndermekte sakınca görmedi. Onu, gemiden dışarı gönderdi.104 Kuzgun, acı acı Noah’a yakındı, “Efendin benden nefret ediyor, sen de benden nefret ediyorsun. Koşer kuşlardan yedi tane aldın, ama benim gibi koşer olmayan kuşlardan iki tane aldın. Eğer bana bir şey olursa, türümün soyu tükenir! Koşer bir kuşu gönderebilirsin, her türünden çok sayıda var. Niçin beni gönderiyorsun?”105

 

Kuzgun geminin çevresinde birkaç kez döndü, ayrılmak istemiyordu. Noah ona, “Seni koşer bir kuş yerine gönderiyorum. İnsanlar koşer kuşları sevip onları yiyebilir veya Tanrı’ya korban olarak sunabilir. Ama sen bu iki amaç için de kullanılamazsın. Bunun yanında, geminin içerisinde ilişkiye girdiğin için nefret uyandırıcısın. Görevinin tehlikeli olması ile ilgilenmiyorum” dedi.106

 

Kuzgun, inatla geminin yakınlarından ayrılmayı reddetti. Bir insan cesedi gördü ve onu yemeğe başladı. Gemiye döndüğünde, Noah onu içeri almayı reddetti. O zaman Tanrı, Noah’a kuzgunu içeriye almasını söyledi, çünkü; bu daha sonra fayda getirebilirdi. Eliyah, Ahab’ı azarlayıp bir mağaraya kaçmak zorunda kaldığında ve üç yıl yağmur yağmadığında, kuzgunlar ona Yehoşefat’ın masasından yemek getirdiler. (1 Krallar 17:6).107

 

NOTLAR:

  1. Yalkut Reuveni
  2. Sanhedrin, Bölüm 10.
  3. Maharşa, Nidda; Bahya, Hukat.
  4. Yafeh Toar, sayfa 213.
  5. Sanhedrin, Bölüm 10; Bereşit Rabba.
  6. Yafeh Toar.
  7. Sanhedrin, Bölüm 10.
  8. Pirkey Rabbi Eliezer.
  9. Bereşit Rabba.