Yaratılış 8:1-5

YARATILIŞ 8.BÖLÜM

 

Tanrı, Noah’ı ve gemide onunla birlikte bulunan tüm vahşi hayvanlarla tüm evcil hayvanları hatırına getirdi. Tanrı yeryüzü üzerinden bir rüzgar geçirdi ve sular çekilmeye başladı. Derinliklerin kaynaklarına ve göklerin pencerelerine set çekildi. Göklerden [yağan] yağmur [böylece] sona erdi. Sular yeryüzü üzerinden çekilmeye başladı ve sürekli çekilerek 150 günün sonunda [belirgin biçimde] azaldı. Yedinci ayda ayın 17. gününde, gemi Ararat Dağları’nın üzerinde karaya oturdu. Sular onuncu aya kadar azalmaya devam etti. Onuncu [ay]da, ayın birinde, dağların zirveleri göründü.

 

Tanrı, Noah’ı hayvanlar ile ilgilenmek için çok çalışarak edindiği değeri nedeniyle hatırladı. Hayvanlar da buna layıktı, çünkü; tufan tarafından öldürülen kendilerinden öncekiler gibi farklı türlerle çiftleşmemişlerdi. Gemi’de kaldıkları sürece, dünyanın ıstırabını gördükleri için erkek ve dişi hayvanlar bile ayrı kaldılar.

 

Tanrı, Noah’ı hatırına getirdi” ayetinde Tanrı’nın İbranice ismi Elohim’dir (אלהים). Elohim isminin daima Yargı Niteliği’ne işaret ettiğini, Tetragrammaton, YHVH (יהוה) isminin ise Merhamet Niteliği’ne işaret ettiğini belirten bir gelenek vardır. Tanrı’nın Noah’ı hatırına getirmesi bir merhamet eylemi olduğu için, bu ayette Tetragrammaton isminin kullanılmasının daha uygun olacağı düşünülebilir.

 

Başka bir ayette de benzer bir zorluk ile karşılaşırız. Daha önce, Tora “Tanrı (YHVH) “Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim” dedi” (Yaratılış 6:7) diye belirtmişti. Bu eylem, açıkça bir yargılama eylemi olduğu için, YHVH ismi yerine Elohim isminin kullanılması gerekirdi.

 

Genel kurala yapılan bu iki istisna, bize çok önemli bir ders öğretmek içindir. Kötü kişiler o kadar ahlaksızdırlar ki Merhamet Niteliği’ni değiştirebilir ve onu merhametsizce yargılamaya sevk edebilirler. Dürüst kişiler, benzer biçimde Yargı Niteliği’nin merhametle davranmasına neden olma gücüne sahiptir.97

 

Hiç kimse, bunun Tanrı’nın Kendisi’nde bir değişiklik anlamına geldiğini sanmamalıdır. Tüm değişiklik, davranışlarına göre Tanrı tarafından karşılığı verilen alıcı kişidedir. Bu yağmura benzer. Aynı yağmur dürüstlerin mahsüllerini sularken, kötülerin tarlalarını sürükleyip götürebilir.98

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Tikuney Zohar, sayfa 71; Yafeh Toar.