Yaratılış 6:17-18

“Bana gelince – göklerin altında bulunan, yaşam nefesine sahip tüm vücutları yok etmek için, yeryüzüne Tufan sularını getiriyorum. Yeryüzündekilerin hepsi helak olacak. Ama sana olan Sözüm’ü yerine getireceğim – Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri ile birlikte gemiye gireceksin.

 

Tanrı, Noah’a gemiye girip Tufan’dan kurtulacağını söylediğinde, “Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri” diye açıkça belirtmiştir. Aslında, daha kısa ve öz biçimde “Sen ve ailen” diyebilirdi. [Ama bu ayete dikkatlice bakılırsa, önce erkeklerin ardından kadınların ayrı ayrı belirtildiği görülür.] Tanrı, gemiye girdikten sonra Noah ve oğullarının cinsel ilişkiye girmelerinin yasak olduğuna işaret etmektedir. Bu ayrılık gemide oldukları sürece geçerli olacaktır.31

 

Felaket zamanlarında cinsel ilişkiye girmek yasaktır; ve Tufan zamanında tüm dünya yas içinde olacaktır. Yukarıda, Bereşit’in 6.Bölüm’ünde, bir çiftin çocukları yoksa kıtlık zamanında bile cinsel ilişkiye girebileceğini yazdık. Büyük Tufan ise diğer felaketler gibi değildir, tün dünyayı yok etmiştir. Bu nedenle yasak, çocuksuz çiftlerı içine alacak kadar genişlemiştir.

 

O günlerde, Adam’dan Noah’a kadar on nesil içinde gördüğümüz gibi, insanlar yaklaşık yüz yaşına gelene dek aile kurmuyorlardı. Bereşit peraşasında gördüğümüz gibi, Noah’ın oğulları henüz yüz yaşında değildi. Bu nedenle, dünya bir felaket nedeniyle ıstırap çekiyorken ilişkiye girmelerine izin verilmeleri için gerekli olan çocuksuz kabul edilmiyorlardı.

 

Bu durum yeni evlenmiş çiftlerin durumuna benzer, onların da felaket zamanlarında ilişkiye girmesi yasaktır. İstisna durum sadece birçok yıldan beri evli olan ancak çocuk sahibi olmayan çifler içindir, henüz evlenmiş çiftler için geçerli değildir.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba, Yafeh Toar.