Yaratılış 6:19-20

“Her canlıdan, her vücuttan – seninle yaşatılmaları için her türden – ikişer taneyi gemiye getir; erkek ve dişi olsunlar. Her türdeki kuştan, her türdeki çiftlik hayvanından ve her türdeki toprak hayvanından – [bunların] her birinden iki tanesi, yaşatılmak üzere sana gelecekler.”

 

Tanrı, Noah’a bu hayvanların sadece hayatta kalmayacaklarını, aynı zamanda “yaşayacaklarını” söyledi. Noah’ın onlara kendine baktığı gibi bakması gerekmektedir. Dünya’yı yeniden doldurmak için tümüne ihtiyaç duyulacaktır.32

 

Noah yakınarak, “Dünya’daki tüm hayvanları bir araya getirecek güce nasıl sahip olabilirim?” dedi. Sonra, her türden sorumlu olan melekler indi ve her biri görevli olduğu türü gemiye getirdi.33

 

NOTLAR:

  1. Ramban.
  2. Pirket Rabbi Eliezer; Targum Yonatan.