Yaratılış 6:15

Onu şu şekilde inşa edeceksin: Geminin uzunluğu 300 kübit (ama), genişliği 50 kübit (ama) ve yüksekliği 30 kübit (ama) olacak.

 

Her kübit uzunluğu [Noah’ın] altı el genişliği kadardı. Bugün kullandığımız kübit uzunluğundan yaklaşık iki el genişliği daha uzundu.16 [Çeviren’in notu: Modern kübit (ama) yaklaşık 21 inç uzunluktadır ve her el genişliği üç buçuk inçtir. Gemi için kullanılan kübit bu nedenle yaklaşık 28 inçtir.]

 

Diğer kişiler, burada bahsedilen kübit uzunluğunun altı tipik kübit uzunluğunda olduğunu söyler, [yaklaşık on fit.]17

 

Bir gemi genellikle yukarıda geniş, altta dar inşa edilir. Bu gemi ise tam tersi biçimde, tabanda elli kübit genişlikte, tepesinde ise sadece bir kübit genişlikte inşa edildi. Geminin tepesi kırma çatıya çok benziyordu, böylece Tufan’ın suları kolayca akacaktı.

 

Geminin yapısı hakkında bilginlerimiz arasında çeşitli görüşler vardır. Rabbi Yehuda’ya göre, geminin üç katı üç koridora bölünmüştü. Ortadaki 20 kübit genişlikteydi ve 60 bölmeye sahipti; iki taraftaki koridorlar ise 10 kübit genişlikteydi ve 30 bölmeye sahiptiler. Her bölme 10 kübit uzunluğunda boya, 10 kübit uzunluğunda genişliğe sahipti. Her üç katın her birinde 120 bölme vardı ve tüm gemide toplam 360 bölme vardı. [Bu bölmeler geminin genişliğinin 40 kübitini oluşturuyordu, kalan 10 kübit ise geçiş yolları içindi.]

 

Rabbi Nehemya’ya göre, her kat dört koridora bölünmüştü. İki taraftaki koridorlar altı kübit genişlikteydi ve bu iki koridor elli adet, boyu ve genişliği altı kübit boyuta sahip bölmelere sahipti. Ortadaki iki koridor 12 kübit genişliğe sahipti ve her biri 100 adet bölmeye sahipti. Her bir katta 300 bölme bulunuyordu ve toplamda tüm gemide 900 bölme vardı.18

 

Başka bir görüşe göre, gemi uzun kenarı boyunca sağda ve solda 150 bölmeye ve kısa kenarı boyunca 36 bölmeye ayrılmıştı. Geminin ortasında yiyecek için on tane ambar vardı. Ayrıca sağda beş tane, solda beş tane yataklı oda vardı.19

 

Bunun nedeni çok türde hayvanın olmasıydı. Doğu tarafında, aynı türe ait 120 farklı tipte kuş vardı. Ayrıca çok sayıda türde, bazıları çok büyük, fil ve zürafa gibi vahşi hayvanlar vardı.20 32 sıra kuş ve 365 farklı omurgasız türü vardı. Tümünün gemiye getirilmesi gerekiyordu, böylece dünyayı tekrar doldurabileceklerdi. Geminin içinde yaklaşık bir yıl kalacaklardı ve hepsi kendine ait özel bölmeye ihtiyaç duyacaktı.21

 

Bunun hakkında düşünülürse, geminin gerçekten çok küçük olduğu hemen açık hale gelir. On kat büyük olsaydı bile, var olan türlerden örnekleri taşıyamazdı. Bu nedenle, bir mucizenin gerçekleşmiş olması açıktır, böylece küçük bir yer birçok hayvanı içine alabilmişti.22

 

Eğer durum buysa, mantıklı olarak neden daha küçük bir gemi yapılmadığı sorulabilir. Bir mucize işin içindeyse, tüm hayvanları yine içine alırdı. Tanrı daima her mucizeyi en aza indirmeye çalışır. İnsan gücü ile yapılması gereken ne varsa yapılmalı, doğal olarak mümkün olmayan ise mucizevi biçimde tamamlanır.

Şekil 1: Rabbi Yehuda’ya göre Gemi’nin kesiti.

 

Şekil 2: Rabbi Nehemya’ya göre Gemi’nin kesiti.

 

Gemi’nin bu kadar büyüklükte olmasının başka bir nedeni vardır. Noah bunun üzerinde birçok yıl çalışmak zorundaydı ve bu süre içerisinde insanların tövbe etme şansı olacaktı.

 

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar.
  2. Abarbanel tarafından aktarılan bir görüş.
  3. Bereşit Rabba 31, Raşi’nin okumasına göre.
  4. Targum Yonatan.
  5. Ramban, Bahya.
  6. Pirkey Rabbi Eliezer.
  7. Ramban.