Yaratılış 6:14

“Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Gemiyi bölmelere ayır; içten ve dıştan ziftle sıva.”

 

Tanrı, Noah’a ağaçları Ararat Dağları bölgesinden almasını söyledi.13 Bunlar [Türkiye’nin doğusunda] Bağdat tarafına doğruydu.14

 

Bu ağaç çok kuvvetli ve suya dayanıklıdır. Buna İbranice’de gofer (גֹפֶר) ağacı denir. Bazı kişiler bunun çok hafif ve suda batmayan balsa ağacı olduğunu söyler.15

 

Tanrı ayrıca Noah’a gemiyi bölmelere ayırmasını söyledi. Farklı katlara ve bölümlere ayrılacaktı, bunlar da daha küçük odalara bölünecekti. Böylece, tüm hayvanlar ayrı tutulacaktı.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Ramban.
  3. Abarbanel.