Yaratılış 5:28-31

BÖLÜM 21

 

Lemeh 182 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu. “Bu, bizi işimizden ve Tanrı’nın lanetlemiş olduğu topraktan kaynaklanan ıstırabımızdan ferahlatacak” diyerek adını Noah koydu. Lemeh, Noah doğduktan sonra 595 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Lemeh’in tüm günleri 777 yıldı; ve öldü.

 

Dokuzuncu nesil (לֶמֶךְ) Lemek, 874 yılında (M.Ö. 2887) doğdu. 777 yıl yaşadı ve 1651 yılında (M.Ö. 2110) öldü.

 

Tora bize oğlunun adını Noah [İbranice  (נֹחַ)] koyduğunu, çünkü “Bu, bizi işimizden ve Tanrı’nın lanetlemiş olduğu topraktan kaynaklanan ıstırabımızdan ferahlatacak” dediğini söylemektedir. Buradaki “ıstıraptan ferahlatmak” veya “teselli” anlamındaki İbranice kelime “Nahem”dir (נחם).]

 

Noah’ın isminin anlamı bu olduğuna göre niçin ona Menahem (מְנַחֵם) veya Nahman (נַחְמָן) isminin verilmediği sorulabilir [iki isim de “teselli eden” veya “ferahlık getiren” anlamındadır. Noah’ın isminde, fiil tamamlanmış değildir.] Ayrıca, babası onun dünyaya ferahlık getirmek için gönderildiğini nereden biliyordu?

 

Noah doğana dek, dünya üç ana felaket yaşıyordu.1

 

 1. Adam günah işlemeden önce, yeryüzündeki tüm yaratıkların hakimi ve efendisiydi. Günah işledikten sonra bu yaratıklar isyan ettiler ve ona uymadılar. Bu durum dokuz nesil boyunca devam etti ve büyük ıstıraba neden oldu. Bir kişi tarlasını sürmek istediğinde, öküzü yanında yürürken ona tekme atıyordu, hatta ona boynuzlarıyla vuruyordu. Toprağın kendisi de lanetlenmişti; bir kişi buğday ektiğinde, onun yerine dikenler büyüyordu.

 

Bu hüküm Adam’a bildirildiğinde, Tanrı’ya çocuklarının ne kadar süre boyunca bunu çekeceğini sordu. Tanrı şöyle yanıtladı, “Bir çocuk sünnetli doğana dek.” Adam, bu bilgiyi çocuklarına aktardı ve onlar da böyle bir olayın gerçekleşmesini bekledi. Ne zaman bir oğul doğsa, dikkatlice incelenir, doğal olarak sünnetli olup olmadığı kontrol edilirdi. [Bu işareti ilk kez gösteren Noah’tı. İnsanlar bu nedenle lanetin  sona erdiğini anladı.]2

 

Bu fiilen gerçek oldu. Noah doğar doğmaz şartlar düzeldi. İnsanların yaşadıkları sıkıntılarında biraz ferahlama oldu.

 

Ayrıca Noah, insanlara başka bir yol ile de yardım etti. O doğana dek, iyi çiftçilik el ile yapılmak zorundaydı. Noah büyük bir dahiydi ve bazı çiftçilik aletlerini keşfetti.

 

 1. Bu dokuz nesil boyunca, birçok kötü insan vardı ve bunlar öldükten sonra bile huzur bulmadı. Her gün iki kez sular yükselir ve mezarlarını su basardı. Ölülerin bile her sabah ve akşam ıstırap çekmesine hükmedilmişti, bu nedenle mezarları sürekli su içerisindeydi. Noah doğduğunda, bu hüküm kaldırıldı.

 

 1. [Noah doğmadan hemen önce büyük bir kıtlık vardı ve Noah doğunca kıtlık sona erdi.]

 

Tüm dünyayı etkileyen on kıtlık oldu:

 

 1. Adam zamanında, günah işleyip lanetlendiğinde. Tanrı şöyle dedi, “toprak senin yüzünden lanetli olacak” (Yaratılış 3:17).
 2. Lemek zamanında. Bu nedenle şöyle dedi, “Tanrı’nın lanetlemiş olduğu.” Adam’ın zamanındaki kıtlık hakkında konuşuyor olamazdı, çünkü; o kıtlık on nesil boyunca sürseydi, insanlar yaşayamazdı. Gerçekte, Adam zamanında bir kıtlık yaşanmış, Lemek’in yaşamında da ikinci kıtlık yaşanmıştı.
 3. Avraam’ın zamanında (bakınız Yaratılış 12:10).
 4. Yitshak zamanında (bakınız Yaratılış 26:1)
 5. Yaakov zamanında (bakınız Yaratılış 41:56)
 6. Hakimler döneminde (bakınız Rut 1:1)
 7. Kral David zamanında (2 Samuel 21:1)
 8. Eliyah zamanında (1 Krallar 18:2)
 9. Elişa zamanında (2 Krallar 6:25)
 10. Onuncu kıtlık devam etmektedir ve sürekli artmaktadır. Bu açlığı gidermenin bir yolu yoktur. Bu açlık yemeğe veya suya değildir, Tora’nın sırlarına duyulan açlıktır. [Bununla ilgili olarak Tanrı, “Ülkeye kıtlık göndereceğim. Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rab’bin sözlerine susamışlık göndereceğim” demiştir (Amos 8:11).]

 

Geçmiş zamanlarda bize öğretmeleri için peygamberlerimiz vardı. Onlardan birçok şeyi öğrenebiliyorduk ve böylece Tora bilgimiz artmıştı. Ancak, artık bundan yararlanamıyoruz ve bu kıtlık yedi kat arttı. Bizim kuşağımız ile önceki kuşaklar arasında büyük fark olduğu gibi bizim kuşağımız ile gelecek kuşaklar arasında da benzer fark olacaktır. Her geçen gün dünya sönmektedir. İnsanlar Tora’yı gittikçe azalarak çalışmakta ve Yahudilik giderek unutulmaktadır.

 

Konumuza dönersek, Lemek’in yaşamı boyunca büyük bir kıtlık olmuştu ama Noah doğar doğmaz, hasat hemen bol olmuştu. İnsanlar ıstıraptan ferahladığı için de yeni doğan çocuğa Noah adı verildi.

 

Noah, insanların dünyaya ferahlık getireceğine emin olduğu ilk çocuktu. Tanrı, Adam’ı lanetlediğinde, şöyle dedi, “Toprak senin yüzünden lanetli olacak. Hayatının tüm günlerinde, ondan [topraktan] ıstırapla yiyecek çıkaracaksın” (Yaratılış 3:17). [Lanette şöyle dediği için, “hayatının tüm günlerinde,” bu sadece Adam’ın yaşam süresi için geçerliydi. Noah doğduğunda Adam artık hayatta olmadığı için, bu lanet sona erdi.3

 

Tora’nın Noah’ın doğumu ile ilgili anlatımı atalarınınkinden biraz farklıdır. [Birincisi, hemen ismini belirtmek yerine Tora, Lemek’in “bir oğlu oldu” (ויולד בן) demektedir.] Sonra Tora yine farklı biçimde  şöyle der, “adını Noah koydu.” Bu sözcüklerin seçiminde önemli bir ders vardır.

 

Metuşelah büyük bir dahiydi ve oğlu doğana dek ona bir isim vermemesi konusunda Lemek’i uyardı. O zamanlarda, kara büyü konusunda usta birçok kişi vardı ve Metuşelah bu kişilerin çocuğun kaderini bilmesi durumunda çocuğa zarar vermek için güçlerini kullanabilecekleri konusunda kaygılanmıştı. Gerçek ismi bir sır olarak saklandı. Dış dünya onu Noah olarak çağırıyordu ama işin iç yüzünü bilen kişiler onun gerçek isminin Menahem olduğunu biliyordu. [Bu isim “teselli edici” demektir] ve eğer insanlar tövbe ederse, kendi yaşam süreleri içerisinde teselli edileceklerinin göstergesidir.4

 

NOTLAR:

 1. Bereşit Rabba.
 2. Adı geçen eserde; Zohar 1:58.
 3. Abarbanel
 4. Yalkut 42.