Yaratılış 5:25-27

BÖLÜM 20

 

Metuşelah 187 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Lemeh. Metuşelah, Lemeh doğduktan sonra 782 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Metuşelah’ın tüm günleri 969 yıldı; ve öldü.

 

Sekizinci kuşak Metuşelah  [İbranice (מְתוּשֶׁלַח)]

687 yılında (M.Ö. 3074) doğdu. 969 yıl yaşadı ve 1656 yılında (M.Ö. 2105) öldü.

Metuşelah tam anlamıyla bir azizdi. Öldüğünde, onu öven meleklerin çıkardığı büyük bir ses duyuldu. Melekler onun için büyük bir cenaze töreni yaptılar ve onun hakkında konuştular.

Metuşelah, Büyük Tufan’dan hemen önce öldü. O kadar doğru bir kişiydi ki, Tanrı tufanı erteledi ve Metuşelah’ın yedi günlük yas dönemi bitene dek tufanı göndermedi.1 Daha sonra bahsedeceğimiz gibi, doğru kişiler için yas tutmak Tanrı için son derece önemlidir.2

 

NOTLAR:

  1. Yalkut 42; Yafeh Toar, sayfa 201.
  2. Hayey Sarah ile ilgili açıklamaya bakınız.