Yaratılış 5:21-24

BÖLÜM 19

 

Hanoh 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Metuşelah. Hanoh, Metuşelah doğduktan sonra 300 yıl Tanrı ile yürüdü ve oğulları ve kızları oldu. Hanoh’un tüm günleri 365 yıldı. Hanoh Tanrı ile yürüdü ve artık varolmadı; çünkü Tanrı onu aldı.

 

Yedinci kuşak Enoh’tu [İbranice Hanok (חֲנוֹךְ)]. 622 yılında (M.Ö. 3129) doğdu. 365 yıl yaşadıktan sonra, 987 yılında (M.Ö. 2774) öldü. Enoh hakkında çok şey anlatılabilir ama onları burada anlatmayacağız.