Yaratılış 5:18-20

BÖLÜM 18

 

Yered 162 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Hanoh. Yered, Hanoh doğduktan sonra 800 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Yered’in tüm günleri 962 yıldı; ve öldü.

 

Altıncı kuşak (יֶרֶד) Yered’di. 460 yılında doğdu (M.Ö. 3301). 962 yıl yaşadıktan sonra, 1422 yılında öldü (M.Ö. 2339).