Yaratılış 5:1-2

YARATILIŞ 5.BÖLÜM

 

BÖLÜM 13

 

Bu, Adam’ın soyunun anlatımıdır/tarihlerinin kitabıdır: Tanrı, insanı yarattığı günde, onu Tanrı’nın benzerliğinde yaptı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları mübarek kıldı ve onları yarattığı günde onlara İnsan (Adam) ismini verdi.

 

Tora, “Bunlar, Noah’ın soyudur” (Yaratılış 6:9) veya “Bunlar, Yitshak’ın soyudur” (Yaratılış 25:19) dediği gibi basitçe, “Bunlar, Adam’ın soyudur” diyebilirdi. [Bunun yerine Tora, “Bu Adam’ın soyunun kitabıdır” demektedir. Bu bize üç şey öğretir.

 

  1. Daha önce bahsettiğimiz gibi Tanrı, Adam’a bir kitap vermiştir. Bunun aracılığıyla, tüm güzemler O’na açıklandı.1
  2. Tüm sanatlar, yazı dahil, Adam’dan öğrenildi. Büyük bir dahiydi ve tümünü keşfetti.2

 

Bir önceki bölümde, Yaval’ın hayvancılıkla uğraşan ilk kişi, Yuval’ın ilk müzisyen, Tuval Kayin’in ilk kılıç yapan demirci olduğunu gördüysek de, bu doğrudur. Bu sanatları kullanan ilk kişiler bunlardı. Ama bunların muciti Adam’dan başkası değildi. Adam, bu sanatları çocuklarına öğretmiş ama kendisi bunları asla kullanmamıştı. Tora, bu nedenle bunları kullanan ilk insanları kaydetmektedir.3

 

  1. İnsanların birbirine saygı göstermesi, Tora’nın temel prensibidir. İnsan, Tanrı’nın buyruğu ile yaratılmış olduğu için, ona saygısızlık etmek yasaktır. Kutsal Yazı bu nedenle, “Bu, Adam’ın soyunun kitabıdır” [Burada bahsedilen “kitap” tüm Tora kitabıdır.] Tora’nın ana amacı “İnsanı Tanrı’nın yaratmış olduğunun” farkına varmaktır. İnsanı Tanrı yaratmış olduğu için, insanlar da birbirine saygı göstermelidir.

 

NOTLAR:

  1. Zohar 1:37, 1:55
  2. Bereşit Rabba.
  3. Yafeh Toar.