Yaratılış 4:25-26

Adam eşini tekrar bildi; [Hava] bir oğul doğurdu ve ona Şet adını verdi – “Çünkü Tanrı bana, Kayin’in öldürdüğü Evel’in yerine başka bir çocuk bağışladı”. Şet’in de bir oğlu oldu ve ona Enoş adını verdi. Tanrı’nın İsmi ile dua etmeye o zaman başlandı.

 

Adam, diğer insanların ölüm kaygısı nedeniyle karısından ayrıldığını sandıklarını gördü. Bu nedenle, [Lemeh ve eşlerinin ona geldiği gün] eşi ile ilişkiye girmişti [130 yıldır ilk kez]. Eğer onlara örnek olmazsa, insanların onu taklit edeceğini ve evlilik içi ilişkilerinden kaçınacaklarını anladı. Eğer bu olsaydı, insanlık varlığını sürdüremezdi.45

 

Sonra bir oğlu oldu ve adını Şet koydu. [İbranice’de Şet (שֵׁת) ismi, Şit (שית) kökünden gelir ve “yerleşmek” veya “bağışlamak” anlamına gelir.] Bu ismin verilme nedeni, Evel’in yerine bağışlanmış olmasıydı.

 

Tanrı, Adam’ın isteğini artırdı ki böylece Hava’yı sevsin ve onunla birlikte olmak istesin. Bu, sonra erkeğin doğasının bir parçası olarak kaldı. Bir erkek evinden başka bir yere seyahat etse ve aklında birçok konu olsa da, karısını düşünür ve evine dönmek için acele eder. Eğer erkek, karısını sadece onu gördüğünde isteseydi, insanların evi terk etme ve bir daha geri dönmeme tehlikesi olurdu.46

 

Hava, “Tanrı bana Evel’in yerine başka bir çocuk bağışladı” dedi. Burada, gereksiz kelimeler kullanılmış gibi görünmektedir, çünkü; çocuğun başka bir çocuk olduğu açıktır. Gerçekte burada Hava’nın, Maşiah’ın Şet’in soyundan geleceğini önceden gördüğü iması vardır. Maşiah’ı “başka-diğer” olarak tanımlamıştır, çünkü; Maşiah, Rut’un soyundan gelecektir ve Rut bir Moav’lı kadındı. Bu nedenle İsrail’den başka, diğer bir ulustan gelecektir.47

 

Tanrı, bunu Hava’ya açıklamıştı, çünkü çok üzgündü. İlk olarak, Evel öldürülmüştü ve daha önce bahsedildiği gibi, şimdi, bir gün içerisinde Kayin öldürülmüş ve soyundan dört kişi toprak tarafından yutulmuştu. Bu nedenle Tanrı ona Maşiah kavramını, her şeyin güzel sona ereceğini açıkladı. Zamanı geldiğinde, savaş sona erecek, insanlar ölmeyecek ve ölüler hayata geri döndürülecektir.

 

Kayin ve Evel’in tüm hikayesi bize bir ders vermektedir. Bir kişi büyük bir günah işlediğinde, Tanrı’nın bunu unutmayacağını kesinlikle bilmelidir. Bir karşılık görmeden uzun zaman geçse de, sonunda cezalandırılacağınına emin olmalıdır.

 

Bu, bize aynı zamanda öfke ve kıskançlıktan ne kadar uzak durulması gerektiğini öğretir. Evel’in öldürülme nedeni sadece bunlardı. Her kişi çocuklarına, kıskanç veya kolayca öfkelenebilir olurlarsa büyük belalar yaşayacaklarını öğretmelidir.48 Sabır, bu dünyada çok kıymetlidir.

 

Kayin’in çok uzun bir süre yaşadığını ve Büyük Tufan’da öldüğünü savunan başka bir görüş vardır.49

 

NOTLAR:

  1. Tanhuma.
  2. Bereşit Rabba.
  3. Ki Tisa üzerine açıklamaya bakınız.
  4. Karşılaştır. Teruma üzerine Rabbi Eliyahu ibn Hayim’in (Raanah) açıklaması; Bahya, sayfa 16.
  5. Ramban.