Yaratılış 5:3-5

Adam 130 yıl yaşadı; kendi benzeyişi ve şeklinde bir oğlu oldu. Ona Şet adını verdi. Adam, Şet doğduktan sonra 800 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Adam’ın yaşadığı tüm günleri 930 yıldı; ve öldü.

 

Tora şimdi bizi Adam’ın soyu hakkında bilgilendirmektedir. Bize soyundan gelen kişilerin adlarını, ne zaman doğduklarını ve ne kadar yaşadıklarını vermektedir. Burada Tora, Adam’dan Noah’a kadar on kuşağı kaydetmektedir.4

 

Birinci kuşak olan Adam, 6 Nisan’da, Cuma gününde doğdu (M.Ö. 3 Nisan 3760). Başka bir görüşe göre, Roş Aşana’da (M.Ö. 7 Ekim 3761), yaratılışın altıncı gününde doğdu. Yaratılmış olduğu günde iki oğlu ve üç kızı oldu.

 

Evel, doğduktan elli gün sonra öldürüldü ve Kayin soyu hayatta kalmaması yönünde lanetlendi. Tora bu nedenle, Adam başka bir çocuk sahibi olmadan önce 130 yıl geçtiğini söyler. Sonra bir oğula sahip olur ve adını Şet koyar. [Şet, öyleyse 130 yılında (M.Ö. 3631) doğmuştu.]5

 

Adam, Metuşelah’a kadar olan tüm kuşakları görecek kadar yaşadı. Şet doğduktan sonra Adam 800 yıl daha yaşadı. Tam 930 yaşındayken öldü. [İlk görüşe Adam 6 Nisan 930’da (M.Ö. 28 Mart 2831) öldü. İkinci görüşe göre, o yıl Roş Aşana’da (M.Ö. 27 Eylül 2832) öldü.]

 

Adam, Cuma günü öldü ve 11.Bölüm’de bahsettiğimiz gibi, Tanrı’nın Kendisi onu Mahpela Mağarası’na gömdü.6

 

[Tanrı, Adam’a yasak meyveyi yediği günde öleceğini söyledi. Tanrı, Kendi günlerinden bahsettiği için, Adam’ın bin yıl yaşaması gerekiyordu.] Adam ise sadece 930 yıl yaşadı ve kalan yetmiş yıl armağan olarak Kral David’e verildi.7

 

Bir insan ölmeden önce Adam’ı görür ve Adam ona sorar, “Bu dünyayı neden terk ediyorsun? Nereye gidiyorsun?”8 Ölen insan doğal olarak Adam’ı suçlar ve “Hepsi senin suçun. Ölüyorum, çünkü dünyaya ölümü sen getirdin” der. Adam şöyle der, “Ben tüm yaşamım boyunca tek günah işledim. Bunun cezasının nereye kadar uzadığını gör. Ama şimdi, sen kaç tane günah işledin?” Bunun yapılmasının nedeni, insan kendi günahları sebebiyle öldüğünü bilsin diyedir.9

 

Kimse gerçekte Adam’ın günahı nedeniyle ölmedi. Ancak, buna istisna olarak dört kişi vardır: Amram (Moşe’nin babası), Levi, Binyamin, İşay (David’in babası). Bazıları buna David’in oğlu Kilav’ı dahil ederler (Bakınız 2 Samuel 3:3). Bu kişilerin onların ölmesini sağlayacak günahları yoktu. Yine de, Adam Yılan’ın tavsiyesini dinlemiş olduğu için öldüler.10

 

Adam, Atalarımız’ı [Avraam, Yitshak ve Yaakov (Çeviren)] günde iki kez ziyaret eder, günahını itiraf eder ve günah işlemeden önce yaşamış olduğu muhteşem yeri gösterir. Daha sonra, (göksel) Eden Bahçesi’ndeki doğru kişileri ziyaret eder ve bu kişilerin kendi soyundan olduğu gerçeğinden zevk alır.11

 

NOTLAR:

  1. Karşılaştır. Avot 5:2.
  2. Bereşit Rabba. Karşılaştır. Abarbanel, sayfa 35c.
  3. İbn Ezra.
  4. Zohar, VaYişlah, VaYehi; Zohar Hadaş.
  5. Zohar Hadaş, Şir Aşirim; Tikuney Zohar, sayfa 138.
  6. Zohar 1:57b.
  7. Şabat 55b; Bava Batra 17a; Zohar, aynı yerde.
  8. Zohar,aynı yerde; Yalkut Hadaş, Bölüm 3.