Yaratılış 4:23-24

Lemeh eşlerine şöyle dedi: “Ada ve Tsila, sesimi işitin; Lemeh’in eşleri, konuşmama kulak verin. Bir adamı yaralayarak, bir çocuğu da bereleyerek öldürdüm. Kayin’den, yedinci nesilde intikam alındıysa, Lemeh için bu ancak yetmişyedincide olacaktır”.

 

Lemeh ile iki karısı arasında anlaşmazlık vardı ve ondan ayrıldılar. Bunun iki nedeni vardı.

 

Birinci neden, Tanrı’nın cezayı suça uygun yapmasıdır. Bu nedenle Kayin’e “Evel’i öldürerek, ondan gelen dört soyu yok ettin. Bu nedenle toprak “ağzını açacak” ve soyundan dört kişiyi yutacak: Enoh, İrad, Mehuyael ve Metuşael” dedi.40

 

Kayin, “göçebe ve yalnız” olmasına hükmedilmesinden 130 yıl sonra öldürüldü. Bu, şu şekilde gerçekleşti:41

 

Lemeh tamamen kör öldükten sonra bile, her gün avlanmaya gitti. Genç oğlu Tuval Kayin onu yönlendirir ve bir av hayvanı gözüne iliştiğinde babasının ok ile nişan almasına yardım ederdi. İkisi o kadar iyi koordineliydi ki Lemeh’in oku av hayvanını vururdu ve kör olmasına rağman hayvanı öldürürdü.

 

Bir gün, onlar yine kırdayken, Kayin onlara belli bir mesafeden geçiyordu. Onun bir hayvan olduğunu düşünerek, Tuval Kayin babasının okunu ona yönlendirdi ve Lemeh bir ok ile Kayin’i vurarak öldürdü. Bedenini almak için yanına gittiklerinde, Tuval Kayin babasına, “Bu bir hayvan değil. Bu bir insan. Ama alnının ortasında bir boynuzu var!” dedi.

 

Kendi atasını öldürdüğünü hemen anlayan Lemeh, büyük yumruklarını beraber ıstırapla savurdu. Tuval Kayin’in başı onların önüne geçince Lemeh yanlışlıkla bir vuruşta onu öldürdü. Artık iki ölü vardı: Tuval Kayin ve Kayin. Lemeh kör olduğu için hareket edemedi ve kırda kaldı.

 

Geç olup, hala dönmeyince birkaç adam onu aramaya çıktı. Onu bu durumda bulunca ağlamaya başladılar. Bu zamanda, toprak “ağzını açtı” ve onun soyundan dört aileyi yuttu: [Enoh, İrad, Mehuyael ve Metuşael]. Lemeh bu nedenle, “Yaramla bir adamı, beremle bir çocuğu öldürdüm” dedi. Bir adam ve bir çocuğu aynı zamanda öldürdüğünü itiraf ediyordu.

 

Lemeh’in eşleri bunu duyunca ondan ayrıldılar.

 

Ayrılıklarının ikinci nedeni, Kayin’in soyunun Tanrı’nın hükmettiği gibi yedi kuşak sonra yok olacağını bilmeleriydi. Yedi kuşak zaten geçmişti: Kayin, Enoh, İrad, Mehuyael, Metuşael, Lemeh, Yuval. Bu nedenle Lemeh’in eşleri artık onunla kalmak istemedi.42

 

Lemeh, onlarla bir araya gelmeye çalıştı. Lemeh dedi ki, “Benim size dokunmamı izin vermemeniz yanlış. Kayin ve Tuval Kayin’i öldürme günahımdan dolayı çocuklarımızın ölmesinden korktuğunuzu biliyorum. Ama bundan dolayı kötü bir şey olmayacağına emin olabilirsiniz. İki kişiyi öldürmüş olabilirim ama bunları yanlışlıkla yaptım ve bu günah değildir.

 

Bundan dolayı cezalandırılmam gerektiğini düşünseniz bile, böyle bir cezalandırma birçok kuşak geçmeden gelmeyecektir. Kayin’e bakın. Kendi kardeşini öldürdü ve bunu bilerek yaptı ama yine de Tanrı ona yedi kuşak boyunca merhamet etti. Ben öldürmüş olsam da bu sadece bir kazaydı; Tanrı kesinlikle birçok kuşak boyunca merhamet edecektir.

 

Tanrı’nın Kayin’in soyunun yedi kuşak sonra yok edileceği hükmü nedeniyle endişelendiğinizi ve bu dünyaya daha fazla çocuk getirmek istemediğinizi biliyorum. Burada da, yine endişelenecek bir şey yok. Tanrı’nın Kayin’in yedi kuşak boyunca yaşamasına izin verdiğini görüyoruz. Bana kesinlikle daha azını yapmayacaktır.”

 

Lemeh’in son iddiası gerçekten ahmakçaydı, çünkü; Tanrı kesinlikle hükmünü yerine getirecekti. Sofistçe bir iddia faydasız olacaktı. Ama yine de Lemeh, Tanrı’nın Kayin’in soyunu ancak kötü kişiler olmaları durumunda yedinci kuşakta yok edeceğine hüküm verdiğini sandı. Lemeh ve ailesi iyi insanlar oldukları için, atalarının günahı nedeniyle ölmeleri için bir neden yoktu.

 

Bu şekilde Lemeh eşleri ile tartıştı. Bir anlaşmaya varamayınca, Adam’dan bir yanıt almaya çalışmaya karar verdiler.

 

Adam’a tüm hikayeyi anlatınca, şöyle yanıtladı, “Lemeh doğru söylüyor. Tanrı’nın hükümleri hakkında kaygılanmayın. Sırf geleceklerinden kaygılandığınız için çocuk sahibi olmaktan kaçınmak yasaktır. Görevinizi yerine getirmeli ve Tanrı’nın emrettiği gibi çocuk sahibi olmalısınız. Bırakın Tanrı onlarla Kendi dilediğini gerçekleştirsin.”

 

İki kadın sertçe yanıtladı, “Başkalarını düzeltmeden önce kendini düzelt.”

 

Adam, ne demek istediklerini anladı. Daha önce bahsedildiği gibi, Adam karısından 130 yıl ayrı kalıp, münzevi hayat yaşayarak zamanını dua ve oruçla geçirmişti. Genellikle, karısından ayrılma sebebinin kendisinin öleceğini bilmesi ve eninde sonunda ölecek oldukları için çocuk sahibi olmak istememesi olduğu sanılır. Bunun tövbesinin bir parçası olduğu genellikle anlaşılmaz.

 

Genel olarak, bir erkek tövbe nedeniyle kendisini karısından ayırmamalıdır. Bu yanlış bir davranış kabul edilir, çünkü; bu bir varis bırakmadan ölmesine neden olabilir. Ancak bu, sadece sıradan kişiler için geçerlidir, çünkü; ne kadar yaşayacaklarını bilmemektedirler. Öte yandan Adam, Tanrı’nın kendisine 930 yıl yaşam verdiğini biliyordu ve bundan emin olduğu için de, bir tövbe eylemi olarak karısından 130 yıl ayrı kaldığında, bu konuda endişeli olmak zorunda değildi.43

 

Bazıları Lemeh’in çok zeki olduğunu söyler. En büyük oğluna hayvancılığı ve sonraki oğluna müziği öğretmiştir. Ama üçüncü oğluna silah yapma sanatını öğrettiğinde, karısı oğullarının eylemlerinden dolayı cezalandırılacaklarından korktu. Bu, dünyanın ilk cinayetini işleyen Kayin ile yakından ilişkiliydi. Oğulları da şimdi cinayet için kullanılabilecek silahlar yapıyordu.

 

Lemeh onları sakinleştirerek, [“Bir adamı yaralayarak mı öldürdüm veya bir çocuğu hırpalayarak?] Bunlar gerçekten öldürmek olmadığı için, sadece silah yaptıkları için cezalandırılmayacaklardır. Öldüren silah değil insandır. Silahları olmazsa, çıplak elleri ile öldürebilir” dedi.44

 

NOTLAR:

  1. Tanhuma.
  2. Adı geçen eserde.
  3. Yafeh Toar.
  4. Adı geçen eserde. sayfa 161.
  5. Ramban.