Yaratılış 4:17

Kayin eşini bildi. [Eşi] hamile kaldı ve Hanoh’u doğurdu. [Bu sırada Kayin] Bir şehir inşa etmekteydi ve bu şehrin adını, oğlunun adı gibi Hanoh koydu.

 

Kayin, tümüyle tövbe etmeyi ihmal etti ve Nod ülkesine yerleşti. İlk oğulu olunca, adını Enoh [İbranice Hanok (חנוך)] koydu. Yeni bir şehir inşa etmeye başladı ve onun da adını Enoh koydu.