Yaratılış 4:18

Hanoh’un bir oğlu oldu – İrad.

İrad’ın bir oğlu oldu – Mehuyael.

Mehuyael’in bir oğlu oldu – Metuşael.

Metuşael’in bir oğlu oldu – Lemeh.

 

Tora’nın bize bunları aktarmasının nedeni bu kişileri taklit etmememizdir. Bu dünyadan başka hiçbir şey düşünmemişler ve sonsuza kadar yaşamayacakmış gibi sürekli gösterişli yapılar inşa etmişlerdir. Eğer eninde sonunda ölecekleri düşünceleri olsaydı, böyle işler yapmak yerine, tövbe etmeyi düşünürlerdi.35

 

Bunu Kayin’den öğrendiler. Tövbe edip, kendi aleyhine olan hükmün geçersiz kılınması için çabalamak yerine, tüm zamanının inşa etmekle geçirdi. Kötü durumunu unutmak için tüm ilgisini işine verdi. Tora bu nedenle şöyle der, “Bir şehir inşa etmekteydi” (וַֽיְהִי֙ בֹּ֣נֶה עִ֔יר). Bu, işine o kadar dalmıştı ki, hiç dinlenmedi anlamına gelir.36

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Kli Yakar; Ramban.