Yaratılış 4:14-15

“İşte bugün beni toprağın üzerinden sürdün ve ben Yüzün’den gizlenmek durumundayım. Dünyada göçebe ve yalnız olacağım ve beni kim bulsa öldürecek.” Tanrı ona “Bu yüzden Kayin’i her kim öldürürse…! [Kayin] Yedinci nesilde/yedi kat cezalandırılacaktır” dedi. Tanrı, her bulan onu öldürmesin diye Kayin’e bir işaret koydu.

 

Tanrı şöyle dedi, “İtiraf ettiğin için, bir miktar hoşgörülü olacağım. Yine de, diğer insanlardan uzak durmalısın. Sürgün insanı kırar ve onun tövbe etmesini sağlar. Eğer bilgeysen, yabancı topraklarda bir sığınmacı olacaksın.”

 

Kayin yanıtladı, “Kesinlikle bundan daha büyük bir cezayı hakediyorum. Babamın çok daha hafif bir günah işleyince, sadece bir parça meyve yediğinde nasıl Eden Bahçesi’nden sürüldüğünü gördüm. Cinayet çok daha kötü bir suçtur. Kesinlikle çok daha kötü bir cezayı hakediyorum. Ama hala korkuyorum. Yabancı bir yere gidersem, biri beni bulup öldürebilir. Bu günah beni kuşatıyor ve kardeşimin kanı haykırmaya devam ediyor. Bunun dehşeti içindeyim.”

 

Sonra, tüm hayvanlar Evel’in kanının intikamını almaya geldi. Yılan da geldi ve kardeşini öldürdüğü için onu cezalandırabilmesi için Kayin’in ona verilmesini istedi. Tanrı o zaman dedi ki, “Kayin’i biri öldürürse, o da öldürülecektir. Kayin bir cinayet işlemiş olsa da, onun öldürülmesini istemiyorum, çünkü; kendisinden öğrenebileceği kimsesi yoktu. Ama artık hepiniz cinayetin ne olduğunun farkındasınız ve kim bu suçu işlerse öldürülecektir.”

 

Tanrı’nın bunu neden söylediğini merak edebilirsiniz, çünkü; Tanrı, Adam’a zaten bir tanesi cinayeti yasaklamak olan Yedi Evrensel Buyruğu vermişti. Adam elbette bu buyrukları çocuklarına öğretmişti. [O halde nasıl oldu da Tanrı, Kayin’in cinayetin anlamını bilmediğini söyledi?]

 

Aslında bu, bir hayvanın koşer olmamasını (trefa) sağlayacak biçimde vücudunda doku bozulması olup olmadığını kontrol etmeye benzer. Bir kişi Talmud’da ve kanunlarda bulunan ilgili tüm yasaları öğrense bile, bir akciğeri nasıl kontrol edeceğini bilmeyecektir. Terminolojiyi bilecek ama bunu nasıl uygulayacağını bilmeyecektir. Ancak, kesimevine gitmeye başlayınca akciğerleri çalışır ve terminolojinin gerçekte ne anlama geldiğini öğrenir.

 

Aynısı Kayin için geçerlidir. Cinayet işlemenin yasak olduğunu bilmesine rağmen, bir insanın boğazının kesilerek öldürülebileceğini bilmiyordu. Bunu daha önce hiç görmemiş olduğu için, boğazı kesmenin eli kesmeden daha kötü olmadığını düşünmüş olabilir. Bu nedenle çok sert biçimde cezalandırılmamıştır. Ama herkes bir kez cinayetin ne olduğunu bilince, ceza çabuk ve sert olacaktır.27

 

Bu düşünce ile Tanrı Kayin’i vahşi hayvanlardan kurtardı. Onların bir daha Kayin’e saldırmayacağından emin olmak ve onun korkmadan seyahat etmesi amacıyla, hepsinin Kayin’i tanıyabilmesi ve ona saldırmaması için ona bir işaret yaptı.

 

Bu işaretin türü hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazıları, Tanrı’nın Kendi isminden bir harfi Kayin’in alnına kazıdığını söyler.28 Başka bir görüşe göre Güneş, Kayin için zamanından önce doğdu. Hayvanlar Kayin’e saldırmak istediğinde, vahşi hayvanların diğer zararlı kuvvetler ile birlikte genellikle gezindiği zaman olan geceyarısıydı. Tanrı, Güneş’in doğmasını sağladı, böylece Kayin’den uzak durmayı bileceklerdi. Nasıl ki kötü kuvvetlerin gündüz gücü yoktur, Kayin üzerinde de güçleri yoktur.29

 

Diğerleri, Kayin’in kötü olduğunu ve Tanrı’nın onun için böyle bir mucize gerçekleştirmesini kesinlikle haketmediğini söylerek buna itiraz eder. Bu görüşe göre, Kayin’in işareti cüzamdı. Cüzam olduğu için, hayvanlar onu tanımış ve onun yakınına gelmiyordu.30

 

Tanrı’nın Kayin’e sürekli eşlik etmesi için bir köpek verdiğini söyleyen başka bir görüş vardır. Hayvanlardan korktuğu için, Tanrı ona evcil bir hayvan verdi. Yolculuk yaparlarken, köpek önde gidiyor, Kayin takip ediyordu.

 

Bazıları cinayetin Şabat öncesi alacakaranlıkta gerçekleştiğini söyler. Şabat’ın değeri o zaman Kayin’i tüm kötülüklerden korumuştu. [Buna göre, Tanrı’nın Kayin’e verdiği “işaret” Şabat’tı, çünkü Şabat sıklıkla bir “işaret” olarak tanımlanır.]

 

Başka bir görüş, Kayin’in kalbinin güçlendirildiğini ve onun korkusuz olduğunu belirtir.31

 

Bu işaret ne olursa olsun, Tanrı bunu Kayin işlemiş olduğu günahı itiraf ettiği için yapmıştır. Tanrı, günahkarlara bir şans vermek istemiştir, böylece bir kişi günah işlediğinde, onun için bir kurtuluş kalmadığını düşünmeyecektir. Bir kişi tamamen tövbe ederse, artık Tora’da bahsedilen cezalara tabi olmadığını anlamalıdır.

 

Kayin günahını itiraf etmiş olsa da, tamamen tövbe etmemişti. Bu nedenle Tanrı, görecek olduğumuz gibi, ondan intikamın yedi kuşak sonra alınmasına karar verdi. [Bu yoruma göre, ayet şu şekilde tercüme edilmelidir, “Bu nedenle, kim Kayin’ öldürürse…Yedi (nesil sonra) cezalandırılacaktır.]

 

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar, sayfa 159.
  2. Pirkey Rabbi Eliezer, Karşılaştır. Zohar 1:36
  3. Bereşit Rabba.
  4. Adı geçen eserde. Karşılaştır. Zera Berah, Bölüm 1.
  5. İbn Ezra.