Yaratılış 4:13

Kayin “Günahım taşıyabileceğimden daha büyük!” dedi.

 

[Bazıları bunun Kayin’in sorduğu bir soru olduğunu söyler.] Dedi ki, “Sen tüm evreni taşıyorsun. O halde benim günahımı taşıyamaz mısın? Bu, benim günahımın taşımak için çok büyük olduğunu gösterir.