Yaratılış 4:8

Kayin, kardeşi Evel’e [bir şey] söyledi. Sonra, kırdayken Kayin, kardeşi Evel’e karşı kalktı ve onu öldürdü.

 

Kardeşler sonra çekişmeye başladı. Tartışmalarının dört nedeni vardı:17

 

 1. Adam’ın o dönemde başka oğlu yoktu. Adam’ın Hava’dan [tövbe amacıya] ayrıldığını duyunca, bunun kalıcı bir durum olduğunu; ve ikisinin [Kayin ve Evel’in] mirası bölüşeceğini düşündüler. Bu bir çekişmeye neden oldu. Kayin, ilk doğan olduğu için hakkının iki kat olduğunu söyledi [Bakınız Yasa’nın Tekrarı 21:17]. Kayin, ayrıca korban sundukları sunağın da kendi payına verilmesini istedi. Eğer bu yeri alabilseydi, kalanı eşit olarak paylaşmaya istekli olabilirdi. Ancak Evel, bu yeri vermek istemedi.
 2. Dünya’yı kendi aralarında paylaştıklarında, Kayin ve Evel kimsenin diğerinin mülkiyetinin sınırını çiğnemeyeceği konusunda anlaşma yaptılar. Her biri sadece kendine ait olanı kullanacaktı. [Çiftçi olduğu için,] Kayin tüm araziyi aldı, Evel ise taşınabilir malları aldı. Evel, koyunlarını otlatmaya çalıştığında, Kayin ona bağırdı ve şöyle dedi, “Sakın araziyi kullanmaya kalkma. Hepsi bana ait.” Evel şöyle yanıtladı, “Eğer böyle düşünüyorsan, sen de hiçbir giysiyi giyemezsin. Tüm taşınabilir mallar bana ait.”
 3. İkisi de, Kutsal Tapınak’ın (Bet Amikdaş) ileride inşa edileceği alanı istedi. Bu yerin nerede olduğunu biliyorlardı, çünkü; Adam’ın orada korban sunduğunu görmüşlerdi. O yer bu kadar kutsal olduğu için ikisi de ona sahip olmak istedi. İkisi deTapınak’ın yapıldığını görecek kadar yaşayacaklarını düşündüler.
 4. Daha önce, Kayin’in bir kız kardeş, Evel’in iki kız kardeş ile doğduğundan bahsetmiştik. Kayin, ilk doğan olduğunu [bu nedenle iki kat pay alması gerektiğini], eş olarak ikinci kız kardeşi kendisinin alması gerektiğini iddia etti. Evel ise öte yandan, o kızın kendi eşi olması gerektiğini, çünkü; onun ikizi olduğunu ileri sürdü.18

 

Başka bir görüşe göre, konuşma şöyle gerçekleşti:19 Kayin, kırlarda dolaşmayı önerdi ve yalnızken şöyle dedi, “Öyle görünüyor ki Tanrı adam kayırmacılık yapıyor. Bu nedenle senin sunun kabul edildi, benimki edilmedi.”

“Tanrı korusun,” dedi Evel. “Bu hiç doğru değil. Ben senden daha iyiyim ve benim sunum daha üstün nitelikliydi. Bu nedenle kabul edildi.”

“Yargılama yok! Gelecek Dünya yok! İyi insanlar hiçbir ödül almıyor ve kötüler de cezalandırılmıyor” diye haykırdı Kayin.

Evel yanıtladı, “Neden bahsettiğini bilmiyorsun! Elbette Tanrı Gelecek Dünya’da iyi ödül verecek. Kötüleri de kötü davranışları nedeniyle cezalandıracak.”

 

Bu bir tartışma olarak başladı. Ama çok geçmeden öfkeleri alevlendi ve gerçekten dövüşmeye başladılar.

 

Evel, Kayin’den daha güçlüydü ve çok geçmeden onu zarar veremeyecek biçimde hareketsiz hale getirdi. Kayin savunma yapmaya başladı, “Sen hala benim kardeşimsin. Beni öldürürsen Evren’in Rabbi’ne nasıl cevap vereceksin? Dünya’da başka kimse yok, öyleyse kimi suçlayabileceksin?”

 

Evel’in merhameti canlandı, Kayin’i ayağa kaldırdı. Kayin serbest kalır kalmaz aniden Evel’e saldırdı ve onu yere düşürdü. Ona yumruklarıyla vurmaya, tekmelemeye başladı, ve nasıl yapacağını bilmeden onu öldürmeye çalıştı. Birden, babası Adam’ın korbanını ve boğazını keserek hayvanı nasıl öldürdüğünü hatırladı. Sonra bunun aynısını kardeşi Evel’e yaptı.20

 

Başka bir görüşe göre, Kayin Evel’i bir yılan gibi ısırarak öldürdü.21

 

Kayin, Evel’in bedeni ile ne yapması gerektiğini bilmediği için, bedenini kırda bıraktı. Ölü bir insanı ilk kez görüyordu. Sonra, bir grup koşer kuş ile vahşi hayvanın dövüştüğünü gördü. Bir tanesi öldürüldüğünde, toprağı kazıp onu gömdüler. Kayin de onlardan öğrenerek Evel’i toprağa gömdü.22

 

Bunun ödülü olarak Tanrı, yiyecek için koşer bir kuş veya vahşi bir hayvan öldürüldüğünde, iki tane berahanın söylenmesine hüküm verdi. Birincisi, [bir hayvan ritüelik olarak kesildiğinde söylenen] alışılagelmiş berahadır:

 

Kutsalsın Sen Tanrı’mız Evren’in Kralı, bizi emirleriyle kutsayan ve bize AŞehita yapmamızı emreden.

 

İkinci beraha, sadece kuşlar ve vahşi hayvanlar için geçerlidir ve kanları örtüldüğünde söylenir (Bakınız Levililer 17:13):

 

Kutsalsın Sen Tanrı’mız Evren’in Kralı, bizi emirleriyle kutsayan ve bize kanı toprakla örtmemizi emreden.

 

Yeri gelince, bu kanın niçin örtülmesi gerektiğinin diğer nedenlerinden bahsedeceğiz.

 

Bazıları, Adam ve Hava’nın Evel’in bedenini bulduklarını ama onu ne yapacaklarını bilmediklerini söyler. Sonra, bir kuzgunun eşini gömdüğünü gördüler ve bu durumda ne yapılması gerektiğini anlayarak, Evel’i gömdüler. Bunun sonucunda Tanrı, kuzguna iki üstünlük verdi. Birincisi, kuzgunun yavruları beyaz olur ve anneleri onları tanıyamadığı için, onları terk eder. Sonra, Tanrı onlara merhamet eder ve onları besler. İkincisi, kuzgunlar yağmuru çağırdığında, göklerden onlara yanıt verilir.23

 

Sonra, Kayin kaçmak istedi, eğer eve gitseydi, ebeveynleri Evel hakkında kesinlikle sorgulama yapacaktı. Dünya’da başka kimse olmadığı için, ne gibi bir özür sunabilirdi? Sonra Tanrı, Kendisi’ni Kayin’e gösterdi ve şöyle dedi, “Ebeveynlerinden kaçabilirsin, ama Benden de kaçabilir misin?

NOTLAR:

 1. Adı geçen eserde.
 2. Zohar 1:50b.
 3. Targum Yonatan.
 4. Bereşit Rabba.
 5. Zohar, Pekudey.
 6. Bereşit Rabba.
 7. Yalkut