Yaratılış 4:9

Tanrı, Kayin’e “Kardeşin Evel nerede?” diye sordu. “Bilmiyorum” diye cevap verdi [Kayin]. “Kardeşimin bekçisi miyim ben?”

 

[Tanrı, Evel’in Kayin’in kardeşi olduğunu vurgulamıştır.] Şöyle dedi, “Evel, gerçek bir kardeş gibi davrandı! Sana merhamet gösterdi ve seni yere düşürdüğünde öldürmedi. Ve sen bu iyiliğe nasıl karşılık verdin? Onu öldürerek!”24

 

Tanrı, “Kardeşin Evel nerede?” diye iki nedenle sormuştur. Birincisi, bir insan günah işlediğinde, daha önce bahsedildiği gibi, o kişi sorgulanmadan cezalandırılmamalıdır. İyi bir savunmaya sahip olması mümkündür. İkinci neden, Kayin’e yapmış olduğu yanlışı itiraf etmesi için bir şans vermektir. Kayin doğru biçimde davransaydı, “Kötü Dürtü beni yenilgiye uğrattı ve onu öldürdüm, günah işledim, yanlış yaptım, bir suç işledim” demesi gerekirdi. Bu yanıt, Kayin’in yanıtından çok farklıdır. Şöyle dedi, “Bilmiyorum.Kardeşimin bekçisi miyim ben?”

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.