Yaratılış 4:3

Bir dönem bitti. Kayin, bir miktar toprak meyvesini Tanrı’ya sunu olarak getirdi.

 

Nisan ayının ondördüncü gününde Adam, oğullarına “İsraillilerin bu günde korban sunacağı bir zaman gelecek ve bu sunu Pesah korbanı olarak adlandırılıcak. Her biriniz de bu günde Tanrı’ya korban sunacaksınız” dedi.8

 

Bazıları bu korbanın Yeni Yıl’da (Roş Aşana’da) sunulduğunu söyler.9

 

Başka bir görüşe göre bu korban, yaratılıştan sonraki onbeşinci günde sunulmuştur. Dünya’nın Nisan ayında yaratıldığını savunanlara göre, bu korban Şavuot bayramında (M.Ö. 6 Haziran 3760) sunulmuştur.10 Dünya’nın Tişri ayında yaratıldığını savunanlara göre , bu korban 16 Heşvan ‘da (M.Ö. 20 Kasım 3761) sunulmuştur.10 Yukarıda Bölüm 8’de, bu görüşe göre yaratılışın 25 Elul’de (2 Ekim) başladığını açıklamıştık.

 

Yine bazı otoriteler [İbranice “son” anlamına gelen Ketz (קץ) kelimesinin numerik değerinin 190 olduğuna işaret eder.] Bu nedenle, bu olayın yaratılıştan 190 gün sonra gerçekleştiğini savunurlar. Bu görüşe göre, dünya Tişri ayında yaratılmıştır ve bu olay 10 Nisan’da (M.Ö. 12 Nisan 3760) gerçekleşmiştir. Öte yandan, Dünya Nisan ayında yaratıldıysa, bu olay Yom Kippur’da, 10 Tişri (5 Ekim’de) gerçekleşmiştir.11

 

Kayin’in Tanrı’ya sunduğu korban keten tohumundan oluşuyordu.12

NOTLAR:

  1. Pirkey Rabbi Eliezer 21; Targum Yonatan.
  2. Zohar, Hadaş sayfa 1.
  3. Bereşit Rabba; Bahya.
  4. Zera Berah, Bölüm 1.
  5. Pirkey Rabbi Eliezer.