Yaratılış 4:4

Ve Evel – o da davarının ilkdoğanlarından, [bunların] şişman olanlarından [bazılarını] getirdi. Tanrı Evel’e ve sunusuna önem verdi,

 

[Evel, tam bir koyunu sundu, yünü de dahil olarak] çünkü; henüz onları kırpmamıştı.

 

Hem Kayin, hem Evel korbanlarını, Adam’ın kendi sunusu için yapmış olduğu sunak üzerinde sundu.13

 

Tanrı herkesi eylemlerine göre ödüllendirir, Evel’in sunusunu kabul ettiğinin işareti olarak onu yakacak gökten bir ateş gönderdi. Bunun nedeni Evel’in en iyi koyununu sunmasıydı. Kayin ise öte yandan cimriydi ve ürünlerinin en az değerli olanını sundu, bu nedenle kabul edilmedi.14 Bir kişi Kral’a bir hediye getirdiğinde, açıktır ki sahip olduğunun en iyisini getirmelidir.

 

Aynı durum hayır verirken de geçerlidir. Burada da, kişi sağlam para vermelidir. Bir kişinin az veya çok vermesi önemli değildir, çünkü; ortalama bir insanın verdiği Para (Türklerin kullandığı peni), zengin bir kişinin doları kadar değerlidir. Tek şart, paranın sağlam olmasıdır. [Çeviren’in notu: Yazar’ın döneminde, paranın değeri ağırlığı ile ölçülüyordu. Paralar değerli metallerden yapıldığı için çoğunlukla üzerileri kazınır, bu da ağırlıklarını azaltırdı.]

 

Bunu belirtmek önemlidir, çünkü; cemaat görevlileri tallitot, tefilin, hakeden yoksulların yararı veya hastaların ihtiyaçları için bağış toplardı ve para sayıldığında birçok zarar görmüş ve eksik paralar bulunurdu. Bu tür paraları verenlerin yaptığı yalnızca uygun biçimde hayır vermemekle kalmaz, aynı zamanda kutsanmış paradan çalmakla da sonuçlanır. Bu durum, bozdurup geri aldıkları para, bağışlamış olduğu zarar görmüş paradan daha değerli olduğunda gerçekleşir.

 

Tanrı, Kayin’in sunusundan o kadar nefret etti ki, onu Evel’in sunusu ile birbirine karışmış halde bile görmek istemedi. [Kayin’in sunusu, keten bezinin yapıldığı ketendi, Evel’in sunusu ise yünü ile birlikte bir koyundu.] Tanrı, bu nedenle yün ve ketenin karışımı olan Şaatnez giymememizi emretmiştir. (Bakınız Yasa’nın Tekrarı 22:11)15

NOTLAR:

  1. Targum Yonatan Yaratılış 8:20.
  2. Karşılaştır. Zohar Hadaş Şir Aşirim üzerine, sayfa 34; Tikuney Zohar, sayfalar 113, 114.
  3. Pirkey Rabbi Eliezer.