Yaratılış 4:1-2

YARATILIŞ 4.BÖLÜM

BÖLÜM 12

Adam, eşi Hava’yı bildi. [Hava] Hamile kaldı ve Kayin’i doğurdu ve “Tanrı ile birlikte bir insan edindim” dedi. Bir doğum daha yaptı; [Kayin’in] kardeşi Evel’i [doğurdu]. Evel davar çobanı oldu; Kayin ise toprak işçisiydi.

 

Bu, Hava yaratıldığında, o kadar güzeldi ki, hiçbir yaratığın; Adam’ın bile ona bakamadığı öğretir. Bilgi Ağacı’ndan yedikten sonra Adam ona bakabildi ve sonra onu “bildi”. Bu günahın sonucu olarak, güzelliği azaldı.1

 

Adam sonra ona yakınlaştı ve Hava iki erkek ve üç kız çocuk dünyaya getirdi. [Kayin’in bir ikiz kız kardeşi, Evel’in iki kız kardeşi vardı. Bu bilgi, bu ayetlerdeki tercüme edilmeyen Et (את) edatından çıkarılır. Tora şöyle der, “doğurdu Kayin’i (et)..Yine doğurdu, (et) kardeşi (et) Evel’i.” Et kelimesinin bir şeyi eklemek için kullanıldığa dair gelenek bulunur ve bu durumda, her kullanıldığı yerde, bir ikiz kız kardeşi işaret eder.]

 

Birleşme “bilme” olarak ifade edilir, çünkü; cinsel itki beyinden, insanın bilgisinin bulunduğu yerden gelir.2

 

Bu, aynı zamanda bize bir çiftin cinsel ilişkiye sadece zihinleri uyarılmış durumdayken girmesi gerektiğini öğretir. Kadın bitkin hissederken veya biri açken ya da çok şişkinken bunu yapmamaları gerekir.3 Ayrıca, diğerleri evde uyanıkken de bundan kaçınmak gerekir. Altıncı bölümde, dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar verilmişti.

 

Adam ile Hava ilişkiye girmeden önce başka hiçbir hayvan ilişkiye girmedi. Diğer tüm hayvanlar onlardan öğrendi.4

 

İlk oğula Kayin ismi verildi [İbranice Kayin (קַיִן), Kanah (קנה) kökünden gelir ve “almak,”“kazanmak,” “edinmek” anlamına gelir.] Hava şöyle dedi, “Öldükten sonra, bu benim edinimim (Kinyan) olsun. Tanrı’ya benim yerime tapınsın.”5

 

İkinci oğluna Evel ismi verildi [İbranice Hevel (הֶבֶל) kelimesi  “buğu” yada “boş şey” anlamına gelir]. Bu, bir kişinin bu dünyada kazandığı her şeyin boş bir şeyden daha fazlası olmadığına işaret eder. Kalan tek şey, Gelecek Dünya için hazırlamış olduğu insanın iyi davranışlarıdır.

 

Otoriteler arasında Kayin ve Evel’in Adam’ın günahından önce mi yoksa sonra mı doğduklarına dair fikir ayrılığı vardır.6

 

Evel, çoban olmayı ve koyunlarla ilgilenmeyi seçti. Toprağın, bahsetmiş olduğumuz gibi lanetlenmiş olduğunu gördü ve kendini ondan ayırmaya karar verdi. Et yemek yasak olsa da, çoban olmaya karar verdi, çünkü; bu iş az zaman alıyordu [ve ona derin derin düşünmek ve Tanrı’ya hizmet edebilmek için zaman kalıyordu]. Koyunun sütünden, yağından, peynirinden ve yününden fayda sağlanıyordu.7

 

NOTLAR:

  1. Zohar, Kedoşim.
  2. Tzeror HaMor.
  3. Yazar’ın kendi görüşü.
  4. Yalkut; Şalşelet HaKabbala; Abarbanel.
  5. Ramban.
  6. Yalkut David.
  7. Bereşit Rabba; Abarbanel.