Yaratılış 3:20

Adam eşine Hava adını verdi; çünkü [kadın] tüm yaşayanların annesiydi.

 

Tora bize Adam’ın karısına Hava adını verdiğini, [Hava (הַוָּה) ibranice)] çünkü; “tüm yaşayanların annesi” olduğunu söylemektedir, [İbranice  (הָי) Hay, Hayat demektir.]

 

Aslında, bu nedenle Hava’nın isminin Haya (הַיָה) olması gerekirdi. Ancak, aynı zamanda ismi yılanı dinlemiş olduğu imasını da içerir, Aramice’de yılan kelimesi (חִוְיָא) Hiyva’dır23

 

Adam, yılanın İbranice ismi olan (nahaş) kelimesini kullanmamıştır, çünkü; bu kelime onların günahları ile bağlantılıydı ve meleklerin onu anlamasını istememişti. Bu nedenle, yılanı Aramice ima etmişti, çünkü bu dili melekler anlamaz.24

 

Bazıları Hava kelimesi için başka bir neden belirtirler. Adam, tüm sorunların Hava’nın konuşmasından çıktığını görmüştü, çünkü; yasak elmayı yemesi için kendisiyle konuşan O’ydu. O’na İşa adını verdiği için pişman oldu [çünkü bu isim kendisi ile ilgiliydi.] Sonra, O’na “konuşmak”25 anlamındaki Hava (הוה) kökünden gelen Hava ismini verdi. Adam bu ismi, O’nun “tüm Hay’ların annesi olduğu” şeklinde açıkladı. [Burada (הי) Hay kelimesi, Hayat anlamındaki Haya (היה) kelimesinden gelmek yerine, “konuşanlar” anlamındaki Hava (הוה) kökünden gelmektedir.]26

 

Bazıları, yılan ve Hava’nın tüm dilleri konuşabildiğini, öte yandan Adam’ın bu güce sahip olmadığını söyler. Hayvanlar ses çıkardıklarında anlamını anlayamıyordu ve karısına soruyordu. Bu nedenle karısına Hava denmişti, çünkü bilgiyi bildirmişti (Hava).27 Adam’a tüm dİlleri öğreten karısıydı.28

 

NOTLAR:

  1. Imrey Noam. Bu aynı zamanda Zohar Hadaş’ta yer alır.
  2. [Şabat 12b]
  3. [Mezmurlar 19:3, Iyov 13:17, 15:17, 32:6, 10, 17, 36:2.]
  4. Abarbanel.
  5. [Mezmurlar 19:3’daki gibi.]
  6. Imrey Noam.