Yaratılış 3:21

Tanrı, Adam ve eşine deri giysiler yaptı ve onları giydirdi.

 

Tora bize Tanrı’nın yılanın değiştirdiği deriyi alıp, Adam ve eşi için elbise yaptığını söyler. Onları giydirdi ki, çıplak olmasınlar.29

 

Bazıları Tanrı’nın Tahaş (תַּחַשׁ) adıda çok parlak, renkli deriye sahip bir hayvan yarattığını söyler. Bu deri daha sonra İsraillilerin çölde inşa edeceği Çadır’ın yapımında kullanılmıştır. (Mısır’dan Çıkış 25:5). Tanrı, bu hayvanın derisinden Adam ve Hava için giysiler yapmıştır.30

 

Bu ayet aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için giysiler temin etmenin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Burada Tanrı’nın Kendisi’nin Adam ve Hava’yı giydirdiğini görürüz. Biz de O’nu taklit etmeli, uygun giysilere sahip olmayan yoksulları tüm gücümüzle giydirmeye çalışmalıyız. Onların yaşadığı utanç, çoğunlukla ölümden kötüdür. Bu nedenle onlara şefkat göstermek çok yüce bir davranıştır.

 

NOTLAR:

  1. Targum Yonatan; Tikuney Zohar, sayfa 92; Pirkey Rabbi Eliezer.
  2. Bahya. Karşılaştır. Ibn Ezra. [Bazıları Tahaş’ın bir su memelisi olduğunu söyler. Diğerleri onu zürafa olarak tanımlar.]