Yaratılış 3:16

BÖLÜM 9

[Tanrı] kadına “Istırabını ve hamileliğini fazlasıyla artıracağım” dedi. “Istırap içinde çocuk doğuracaksın. Tutkun kocana olacak ve o sana egemen olacak”.

 

Tora, yılanın tavsiyesine uymak için ayartılmış olması sebebiyle kadının on tane laneti hakettiğini söyler. Kadının on laneti şunlardır:1

 

 1. Her ay yaşadığı menstruasyon sıkıntısı.
 2. Bakirenin kanaması
 3. Çocuğunu dokuz ay taşıdığı hamilelik sıkıntısı.
 4. Düşük yapma ıstırabı. Bazen kadın erken doğum yapar ve çocuk ölü doğar. Yaşamış olduğu tüm sıkıntı boşunadır.
 5. Doğum sancıları.
 6. Çocuk büyütme ıstırabı. Çocuğu emzirmeli, giydirmeli, sallamalı, taşımalı ve temizlemelidir.
 7. [Evli] bir kadının başını sürekli kapalı tutmasının sebebi, saçı görülmesin diyedir. Yabancı bir adamla konuşamaz veya kendini diğerlerine gösteremez. Pencerede bile görünmemelidir. Çocuklarına uyumaları için ninni söylerken bile sesini komşular tarafından duyulacak kadar yükseltmemelidir.  Hava, Bilgi Ağacı’ndan yemeseydi bunların tümü gerçekleşmeyecekti.
 8. Kadın, adamın hükmü altındadır. Onun gece gündüz yemeğini pişirmeli, kıyafetlerini hazırlamalıdır. Kocası ona egemendir ve kadın onun sözünün tersini söyleyemez.
 9. Kadın, şahit olarak tanıklık yapamaz [Yahudi mahkemesinde].
 10. Ölüm laneti.

 

Dünyaya ölümü getiren kadın olduğu için, kadının yerine getirmesi gereken üç özel buyruk vardır:2

 

 1. Bununla ilgili kurallardan daha önce Bölüm 6’da bahsedilmişti.
 2. Hala (hamur sunusu). Bu yasa Çölde Sayım 15:20’de belirtilir.
 3. Şabat mumları. Bununla ilgili kurallar VaYişlah peraşasında bulunur.

 

Bir kadın bunları yerine getirmezse, çocuk doğururken ölme olasılığı artar. Bununla ilgili çok şey söylenebilir ama burası yeri değildir. Kısaca, bir kadın bu buyrukları yerine getirdiğinde, ruhunu arıtır ve dünyaya günahı getirme günahından aklanır. Ayrıca, bu buyrukları yerine getirmenin karşılığında bol ödül alır.

 

NOTLAR:

 1. [Eruvin 100b. Yazar, sırayı biraz değiştirir.]
 2. [Şabat, Bölüm 2. Tikuney Zohar, sayfa 31.