Yaratılış 2:6

Yeryüzünden bir sis yükseldi ve toprağın tüm yüzeyini suladı.

 

Bunun nedeni sorulabilir. Mısır’ın Nil tarafından sulanması gibi, ırmaklar tarafından sulanan başka topraklar vardır. Durum böyle ise, niçin tüm dünya bu şekilde sulanmamaktadır? Niçin kaynaklar ve akarsular ile sulanamamaktadır?

 

Tanrı’nın sulamanın yağmur aracılığıyla yapılmasını istemesinin birkaç nedeni vardır:30

  1. Bazı kötü insanlar, diğer insanların kuyularını kapatır ve sularını yeraltı boruları ile suyu kendi tarlalarına yönlendirirler ve diğer insanlar susuz kalır. [Yağmur ise başka yöne çevrilemez.]
  2. Havanın kirlendiği ve bunun hastalığa yol açtığı zamanlar olur. Yağmur yağdığında havayı temizler.
  3. Tüm topraklar, ister yüksek dağlar ister vadiler olsun, eşit sulanır. Yağmur hepsinin üzerine aynı şekilde yağar. Bu nedenle, insanlar tarlalarını sulamak zorunda kalmazlar.
  4. Dördüncü neden, en önemlisidir. İnsanlar yağmur yağmasını istediklerinde gözlerini gökyüzüne kaldırır. Böylece, merhamet için Tanrı’ya yalvarmaları gerektiği kendilerine hatırlatılır.

 

Tanrı, insanı yılda bir kez yemek yiyerek hayatta kalacak şekilde düzenleyebilirdi. Yukarıdaki neden sebebiyle, insanı her gün yemek yiyecek biçimde tasarladı. Eğer böyle olmasaydı, insanlar Yahudilik ile fazla ilgili olmayacaktı, çünkü; Tanrı’dan günlük ekmeklerini istemek zorunda kalmayacaklardı.

 

Bu nedenle, geçimini sağlama boyunduruğu altına girmeyen kişilerin kaygısız bir şekilde yatağa gittiklerini, geç uyuduklarını ve hatta zamanında dua etmediklerini görürüz. Bahaneleri ise, babalarının bu şekilde yaptığı ve geleneklerinin bu olduğudur. Zamanında Şema söylememeleri bile onlarda bir rahatsızlık oluşturmamaktadır.

 

Ama ihtiyaç sahipleri, evinin günlük harcamaları ile ilgilenmek zorunda olan kişiler, dua etmek için erken kalkar. Kendilerine merhamet etmesi ve geçimleri için gerekli şeyleri onlar göndermesi için Tanrı’ya dua ederler.

 

Bu nedenle Tanrı, insanları her gün yiyip içmek zorunda olacak biçimde tasarlamıştır. Bu sebeple insan Tanrı’dan korkar ve yağmura layık olur.

 

Yeryüzünden bir sis yükseldi ve toprağın tüm yüzeyini suladı” ayetinin anlamı budur. İnsanlar kendilerini uyandırıp samimiyetle tövbe ettiğinde, uygun biçimde davrandıklarında, yağmur düşer ve toprağı sular. [Yeryüzünden yükselen sis, dünyada yaşayan insanların eylemlerini ima eder. Ne zaman ki insanların iyi eylemleri göğe yükselir, dünya yağmura layık olur.]31

 NOTLAR:

  1. Adı geçen eserde.
  2. Tikuney Zohar 87a.