Yaratılış 7:23-24

[Tufan böylece] Toprak üzerindeki tüm varlığı tamamen sildi – insandan çiftlik hayvanına, kara hayvanlarından gökyüzünün kuşlarına kadar [hepsi] yeryüzünden tamamen silindiler. Sadece Noah ve gemide onunla birlikte bulunanlar kaldı. Sular yeryüzü üzerinde 150 gün boyunca kabardı.   Burası Tufan’ın zaman dizinini gözden geçirmek iyi bir zamandır. Daha önce belirtildiği gibi, yağmur 17 Heşvan’da (27 Ekim)…

Yaratılış 7:21-22

Yeryüzünde hareket eden her vücut – uçucu, çiftlik hayvanı, vahşi hayvan ve yeryüzü üzerinde kümelenen her küçük boyutlu hayvan – ve tüm insanlar helak oldu. Karada bulunan ve yaşamı nefes sayesinde süren her şey öldü.   Sular kabarmaya başlayınca, diğer tüm su yüzeyinde kalabilen cisimler gibi, Gemi su yüzeyinde yüzmeye başladı. Yeryüzünde bulunan her şey,…

Yaratılış 7:19-20

Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardı ve gökyüzünün tümü altındaki bütün yüksek dağlar örtüldü. Sular yukarıya doğru 15 kübit (ama) kadar kabardı ve dağlar örtüldü.   Tufan’ın ilk kırk günü boyunca gemi yerinden ayrılmadı. [Sular ancak daha yükseklere kadar kabardıktan sonra, gemi sürüklenmeye başladı.]74   Sular, en yüksek dağları 15 kübit aşıncaya dek yükseldi.  …

Yaratılış 7:17-18

Tufan, yeryüzü üzerinde kırk gün süreyle varoldu. Sular çoğaldı, gemiyi kaldırdı ve [gemi] yeryüzünden yukarıya yükseldi. Sular kabardı ve yeryüzü üzerinde fazlasıyla çoğaldı ve gemi suyun üzerinde sürüklenmeye başladı.   Gemi çok büyük ve ağırdı ve tufan başladığında yerinden hareket etmedi. Sular 11 kübit (yaklaşık 20 fit) derinliğe ulaşıncaya dek yerinden kalkmadı.73 Derin sularda yüzüp,…

Yaratılış 7:12-16

Yeryüzü üzerinde yağmur kırk gün kırk gece sürecekti. Noah – oğulları Şem, Ham ve Yefet; eşi ve üç gelini de yanlarında olmak üzere – gemiye tam olarak o günde girdi. Onlar ve her türde vahşi hayvan, her türde çiftlik hayvanı, yeryüzü üzerinde hareket eden her türde toprak hayvanı ve her türdeki uçucular – her kuş…

Yaratılış 7:8-11

Temiz olan hayvanlardan, temiz olmayan hayvanlardan, kuşlardan ve toprakta hareket eden her canlıdan ikişer ikişer – Tanrı’nın Noah’a emrettiği gibi erkek ve dişi olarak – Noah’a, gemiye geldiler. Yedi gün geçti ve Tufan’ın suları yeryüzündeydiler. Noah’ın yaşamının 600. yılında, ikinci ayda, ayın 17. günüydü. O günde büyük derinliklerin tüm kaynakları yarıldı ve göklerin pencereleri açıldı.…

Yaratılış 7:5-7

Noah, Tanrı’nın kendisine emretmiş olduğu her şeyi yaptı. Tufan yeryüzü üzerinde suyla gerçekleştiğinde Noah 600 yaşındaydı. Noah, oğulları, eşi ve gelinleriyle birlikte, Tufan’ın sularından önce gemiye geldi.   Tora, Noah ve ailesinin gemiye “Tufan’ın sularından önce” geldiğini belirtmektedir. Bu ifade gereksiz gibi görünmektedir. Tufan nedeniyle olmasa, neden gemiye girsinler ki? Tora, Noah’ın iki tane yanlış…

Yaratılış 7:4

“Zira yedi gün sonra yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece boyunca yağmur yağdıracağım. Yaratmış olduğum tüm varlığı toprağın yüzeyinden sileceğim”.   Noah’ın gemiyi inşa etmek için harcadığı 120 yılı beraber yaşadığı insanların yollarını düzeltmeleri için nasıl ikna etmeye çalışmakla geçirdiğinden bahsetmiştik. Şimdi Tora bize, Tanrı’nın tufanı tuttuğu ilave yedi günü insanlara verdiğini bildirmektedir.   Bu…

Yaratılış 7:2-3

Her temiz hayvandan kendine, erkek ve eşi olmak üzere yedişer çift al. Temiz olmayan hayvanlardan ise, erkek ve eşi olmak üzere iki tane al. Gökyüzünün kuşlarından da erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift al. Tüm yeryüzü üzerinde soyları [bu sayede] yaşasın.   Sadece “temiz değil” demek yerine, Tanrı, “tüm temiz olmayan hayvanlardan” demektedir. [İbranice’de…

Yaratılış 7:1

YARATILIŞ 7. BÖLÜM   Tanrı, Noah’a “Gemiye gel – sen ve tüm ailen” dedi. “Çünkü bu nesilde önümde dürüst olarak [sadece] seni gördüm.”   120 yıl sonra, Tanrı Noah’a tekrar konuştu ve gemiye girmesini söyledi.   Tanrı Noah’a konuştuğunda, Tora’nın daha önce kullandığından daha az övgü kullanmıştır. Daha önce Tora, “Noah dürüst biriydi, kendi neslinde…