Yaratılış 7:4

“Zira yedi gün sonra yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece boyunca yağmur yağdıracağım. Yaratmış olduğum tüm varlığı toprağın yüzeyinden sileceğim”.

 

Noah’ın gemiyi inşa etmek için harcadığı 120 yılı beraber yaşadığı insanların yollarını düzeltmeleri için nasıl ikna etmeye çalışmakla geçirdiğinden bahsetmiştik. Şimdi Tora bize, Tanrı’nın tufanı tuttuğu ilave yedi günü insanlara verdiğini bildirmektedir.

 

Bu yedi gün, henüz ölmüş olan Metuşelah’ın yas günleridir.44 Bu durum kolaylıkla görülebilir, çünkü Bereşit Peraşası’nda Metuşelah’ın yaratılıştan sonra 687 yılında (M.Ö. 3074) doğduğu ve 969 yıl yaşadığı belirtilmektedir. Noah 1056 yılında (M.Ö. 2705) doğmuştu. Bu nedenle Noah 600 yaşına geldiğinde Metuşelah’ın öldüğü açıktır. Görecek olduğumuz gibi, Büyük Tufan gerçekleştiğinde Noah’ın doğumgünü civarıydı.45

 

Tanrı, tufanı yedi gün tuttu ki, bir aziz olan Metuşelah’a uygun biçimde yas tutulabilsin. Bu, iyi bir insan için yas tutmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Yas tutmanın önemsiz olduğu düşünülmemelidir; Metuşelah için yas tutmak o kadar önemli kabul edilmişti ki, Tanrı’nın büyük öfkesine rağmen tufanın ertelenmesini sağlamıştı.

 

Yedi gün süresince insanlara son bir şans verilmişti. Metuşelah için yas tutup, pişmanlıklarını belirtip, “Günahlarımızın yüzünden bu aziz bizden alındı” diyebilirlerdi. Böyle yapsalardı, tufan gelmek zorunda kalmayacaktı.46

 

Ancak bu insanlar kötüydü. Metuşelah’ın ölümü için hiçbir üzüntü duymamakla kalmayıp, Noah’a gülerek “Tufanı hala görmedin mi? Evine yağmadı mı?” dediler.

 

Metuşelah’a yas tutmak için bu yedi gün içinde yağmur yağmaya başladı. İlk başta, sadece hafif bir serpintiydi, ama yavaş yavaş yağmur artmaya başladı; ta ki sel seviyesine gelip insanların boyunlarına ulaşıncaya dek. Sonra, nasıl aniden yağmaya başladıysa, aniden durdu. Bu, tufan zamanının geldiğini  ama Metuşelah’ın onuruna ertelendiğini göstermek içindi.47

 

Bu süre boyunca Noah, bir komşusundan diğer komşusuna gidip, yaklaşmış olan felaketi önlemek için son bir çaba gösterdi. Feryat ederek, “Sevgili insanlar, felaket zamanı geldi! Eğer yollarınızı değiştirmezseniz, hepiniz yedi gün içinde öleceksiniz!” dedi.48

 

Bu yedi gün boyunca dünyada birçok değişiklik oldu. Güneş normalde olduğu gibi doğudan doğup, batıdan batmadı, batıdan doğdu ve doğudan battı. Aynı zamanda Tanrı, bu insanların Gelecek Dünya’nın zevklerine yaklaşacak kadar büyük zevkleri tatmalarını sağladı. Bu kadar büyük zevkten sonra, Tufan geldiğinde oluşacak zıtlık yıkıcı olacak ve iki kat daha fazla ıstırap çekeceklerdi.49

 

NOTLAR:

  1. Sanhedrin, Bölüm 10; Bereşit Rabba.
  2. Raşi.
  3. Kesef Mezukak, Bereşit.
  4. Siftey Kohen.
  5. Hupat Eliyahu.
  6. Sanhedrin, Bölüm 10.