Yaratılış 7:21-22

Yeryüzünde hareket eden her vücut – uçucu, çiftlik hayvanı, vahşi hayvan ve yeryüzü üzerinde kümelenen her küçük boyutlu hayvan – ve tüm insanlar helak oldu. Karada bulunan ve yaşamı nefes sayesinde süren her şey öldü.

 

Sular kabarmaya başlayınca, diğer tüm su yüzeyinde kalabilen cisimler gibi, Gemi su yüzeyinde yüzmeye başladı. Yeryüzünde bulunan her şey, Kutsal Topraklar’da bulunanlar da dahil olmak üzere yok edildi.

 

Tufan’dan sonra hayatta kalan tek canlılar balıklardı. Tora bize “karada bulunan her şeyin öldüğü” bilgisini verirken ölmemiş olan balıkları özellikle hariç tutmaktadır.76

 

Sular kaynar derecede sıcak olduğu halde balıklar hayatta kalmıştı. Suların serin kaldığı denizlerin daha derin bölgelerine kaçabilmişlerdi.77

 

Bazı kişiler, balıkların da öldürülmesine hükmedilmiş olduğunu söyler. Noah balıkları gemiye getirmemiş olsa da bazıları büyük okyanusa kaçarak kurtuldu. Bu olay, sadece üzerinde yaşanılan bölgeleri etkileyen tufandan etkilenmemişti. Tora bu nedenle “Yeryüzü üzerinde yağmur” (HaAretz) (Yaratılış 7:12) olduğunu söylemekte, “Dünya üzerinde yağmur” (HaOlam) olduğunu söylememektedir. [“Yeryüzü” öncelikle üzerinde yaşanılan bölgeler anlamına gelir.]78

 

Yine başka bir görüşe göre, tufan denize hiç etki etmemiştir. Bunun nedeni, Bereşit’te gördüğümüz gibi Tanrı’nın balıklara özel bir beraha vermiş olmasıdır, bu nedenle balıklar tufanda ölmemiştir.79

 

Tufan, Kutsal Toprakları, üzerinde yaşanılan bölgelerini bile kaplamamıştır. Kutsal Topraklar’da yaşayanlar boğularak değil, sel sularının sıcaklığı nedeniyle ölmüşlerdir. Su kaynar derecede sıcaktı; bu da tüm dünyayı bir fırın gibi yapıp, havayı soluyan tüm yaratıkları öldürmüştür.80

 

Yeryüzündeki tüm yaratıklar içerisinde en son insan öldü. Tanrı, insana bir tövbe şansı vermek için onun yazgısını mümkün olduğunca ertelemişti.81

 

NOTLAR:

  1. Zevahim 113. Karşılaştır. Zohar Hadaş, sayfa 2.
  2. Ramban.
  3. Bereşit Rabba; Ramban.
  4. Bahya.
  5. Zevahim, aynı yerde.
  6. Bahya.