Yaratılış 7:19-20

Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardı ve gökyüzünün tümü altındaki bütün yüksek dağlar örtüldü. Sular yukarıya doğru 15 kübit (ama) kadar kabardı ve dağlar örtüldü.

 

Tufan’ın ilk kırk günü boyunca gemi yerinden ayrılmadı. [Sular ancak daha yükseklere kadar kabardıktan sonra, gemi sürüklenmeye başladı.]74

 

Sular, en yüksek dağları 15 kübit aşıncaya dek yükseldi.

 

Midraş, Rabbi Yonatan’ın bir keresinde Yeruşalayim’e giderken yolda bir Samiriyeli ile karşılaştığını aktarır. İyi bilindiği üzere, Samiriyeliler’in Gerizim Dağı’nın tepesinde bir tapınakları vardır. Burada bir put gibi taptıkları bir kumru heykeli bulunur. Samiriyeli, Rabbi Yonatan’a “Tapınağın yıkıntılarında dua etmek için niçin Yeruşalayim’e gidiyorsun? Neden Büyük Tufan’ın bile dokunmadığı Gerizim Dağı’na gelmiyorsun?” diye sordu.

 

Rabbi Yonatan ne yanıt vereceğini bilemezken, ona eşlik eden biri cevap vermek için izin istedi. “Gerizim Dağı yüksek dağlardan biri olarak mı sayılıyor? Eğer öyleyse, Tora “bütün yüksek dağlar örtüldü” demektedir. Eğer alçak bir dağ kabul ediliyorsa, o halde kesinlikle sel suları tarafından kaplanmış demektir. Tora bunu belirtmek bile zorunda değildir” dedi.

 

Rabbi Yonatan eşeğinden indi ve ona eşlik eden kişinin eşeğe binmesini istedi. Hayvanı üç mil boyunca götürdükten sonra “İsrail halkı ne kadar şanslı. En sıradan kişi bile büyük zekaya sahip ve iyi bir cevap verebiliyor” dedi.75

 

NOTLAR:

  1. İbn Ezra.
  2. Bereşit Rabba.