Yaratılış 20:15-18

Avimeleh “İşte tüm ülkem önünde” dedi. “Uygun gördüğün yere yerleş.” Sara’ya da “Bak; kardeşine 1000 parça gümüş veriyorum” dedi. “[Bu para] Senin adına, yanındaki herkes için, olan her şeyle ilgili bir kanıttır. Başın dik durabilirsin”. Avraam, Tanrı’ya dua etti ve Tanrı Avimeleh’i, eşini ve cariyelerini iyileştirdi ve [kadınlar] doğum yapabildiler. Zira Tanrı, Avimeleh’in evine ait her rahmi, Avraam’ın eşi Sara sebebiyle tamamen kapatmıştı.

Avraam yüce gönüllüydü ve Avimeleh’i tamamen affetti. Normalde başka bir adam birinin karısını aldığında, ondan hayatı boyunca nefret eder ve onu asla affetmez. Gece gündüz ona lanet okurdu. Öte yandan Avraam, gerçekten de Avimeleh için dua etti. Bu sayede onu tamamen affettiğini gösterdi; sanki ona hiç zarar vermemiş gibiydi.

Paro, Leh Leha Peraşası’nda gördüğümüz gibi Sara’yı aldığında, Avimeleh ile aynı hastalığa yakalandı. Dersini alıp Sara’yı geri verdiğinde Avraam onun için dua etmedi. Öyleyse neden Avimeleh için dua etti?

Avimeleh’in günahı Paro’nunki kadar büyük değildi. Avraam Mısır’dayken, Avraam’ın Paro’ya Sara’nın onun kız kardeşi olduğunu söylediğini görmeyiz. Bunu bizzat Avraam’dan duymadığı için günahı daha ağırdı. Konuyu araştırmalıydı ve insanların söylediklerine bağlı kalmamalıydı. Bu nedenle Avraam’ın kendisi için dua etmesini hak etmiyordu.

Ancak Avimeleh böyle ağır bir günah işlemedi; Avraam’ın kendisi ona Sara’nın kız kardeşi olduğunu söylemişti. O da Avraam’ın yanındaki herkese sormuş ve onlar da aynı şeyi söylemişti. Bu hastalıklara yakalanmasının ana nedeni, Sara’ya dokunmaması içindi. Ayrıca cezalandırıldı çünkü sonunda kasıtlı olarak hareket etmişti çünkü Sara ona Avraam’ın karısı olduğunu söylemişti. Tüm olay kötü niyet olmadan başladığı için, Avraam iyileşmesi için dua etmeyi uygun gördü.32

Avimeleh, Sara ile şakalaştı, “Kardeşin senden iyi iş çıkarıyor. Yıllar önce Mısır’dayken senin de onun kız kardeşi olduğunu söylediğini duydum ve sonunda Paro ve saray adamlarından birçok hediye aldınız. Şimdi aynısını bana yapıyor. Tanrı’nız sizin için mucizeler yaratsa da, her gün bir mucize bekleyemezsiniz.”

“Avraam’dan sana ne fayda var bilmiyorum. İşte, onunla uzun yıllardır evlisin ve sana tek bir değerli taş bile vermedi. Seni bir gece haremde tuttum ve ben sana her şeyi veriyorum. Kraliçenin ta kendisiymişsin gibi seni onurlandırıyorum. Tabii ki, söylediğim her şeyin faydasız olduğunu biliyorum. Avraam’ın ayak tırnaklarından birini dünyadaki bütün paralara değişemezsin.”33

“Yine de, kardeşinden ona verdiğim tüm parayı sana vermesini istemeni tavsiye ederim.34 Bunu kendine güzel bir giysi almak için kullan. Düzgün giyinmiyorsun; insanlar güzelliğinin çok fazla farkında, bu da her türlü felakete yol açıyor. Çok güzel kıyafetler ve takılar takarsan, insanların dikkati dış görünüşe takılır ve güzelliğinin o kadar da farkında olmazlar. Bu da insanların sana şehvet duymasını engeller.”35

“Üstelik seni sarayımdan büyük bir onurla gönderdiğimi bütün halk görüyor. Tanrı’nın bir mucize yarattığına ve sana dokunmama izin vermediğine inanacaklar. Bu, onlara senin yanına bile yaklaşmamaları gerektiğini öğretecek. Benim gibi büyük bir kralın bile senin sayende tehlikeye düştüğünü görecekler, seni hareme götürdüğüm için zarar görmemden ancak kardeşini bol bol gümüşle razı ettiğim için kurtulduğumu görecekler.”36

“Seninle açıkça konuşuyorum. Aklımdan geçeni söylüyorum. Bu yüzden sana söylüyorum ki, Avraam’ın kız kardeşi olduğunu söyleyerek bana çok sorun çıkardın. Madem gerçeği gözlerimden sakladın, senden doğan her çocuk dünyaya iki gözü de kör olarak gelsin.”37

“Kardeşine gümüşü vermemin asıl sebebi, seni sarayımda görmeye layık olmamdır. Bu, dünyadaki bütün paraya bedeldir.”38

Avimeleh, Avraam’a ülkesinde kalmasını söyledi ve Paro’nun yaptığı gibi gitmesini emretmedi (Yaratılış 12:19). Daha önce yazdığımız gibi, Avimeleh ve adamları Sedom’un başına gelenler yüzünden dehşete kapılmıştı. Sara’nın başına gelenler yüzünden şehirlerinin de yok olacağından korkuyorlardı. Bu nedenle Avraam’ın erdeminin onları koruması için Avraam’ın topraklarında kalmasını istediler.39

Yine de Avraam bu insanlarla birlikte kalmak istemiyordu. Avimeleh’i incitmek istemedi, birbirlerini ne zaman görseler utanacaktı. Sara yüzünden onca sorun çıktıktan sonra o şehirde kalması ona uygun gelmedi.40

Daha sonra Tora bize Avraam’ın “uzun bir süre Pelişti ülkesinde yaşadığını” bildirir (Yaratılış 21:34). Bilgelerimiz onun orada 26 yıl yaşadığını öğretir.41 Pelişti ülkesindeki şehirlerden birinde oturmasına rağmen, başkent Gerar’da kalmamıştır.

NOTLAR:

32. Keneseth HaGedolah ve Yazar’ın kendi yorumu. Bkz. Kesef Mezukak; [Rabbi Azarya Feigo,] Binah Lelttim (Venedik, 1648), s.160.

33. Yafeh Toar.

34. Ramban.

35. Bereşit Rabba.

36. Aynı adlı eserde.

37. [Yitshak’ta bu gerçekleşti. Yaratılış 27:1’e bakın.]

38. Targum Yonatan. .

39. Toledot Yitshak.

40. Yafeh Toar.

41. Raşi; Bereşit Rabba.