Yaratılış 20:13-14

Tanrı beni babamın evinden uzaklaştırdığı zaman, ondan [ Sara’dan ] bana bir iyilik yapmasını istemiştim. Geleceğimiz her yerde, onun kardeşi olduğumu söyleyecekti”. Avimeleh davar ve sığırla, köleler ve cariyeler alarak [bunları] Avraam’a verdi. [Ardından] Eşi Sara’yı da kendisine iade etti..

Avimeleh, Avraam’ın sözlerinin mantıklı olduğunu anlayınca, onu çok onurlandırdı ve ona pek çok hediye verdi. Sara’yı geri verdi ve Avraam’dan kendisi için dua etmesini istedi.

Kişilerarası ilişkiler

İnsanın hemcinsine karşı işlediği günahlar vardır. Biri diğerine vurabilir, onu utandırabilir, ondan çalabilir, onu yanıltabilir veya dürüst bir şekilde verilmiş borcunu tahsil etmesi için çok çaba sarf etmesine neden olabilir. Bu tür günahlar tövbe, Yom Kippur, çokça sadaka vermek, dua etmek veya oruç tutmakla kefaret edilemez. Böyle bir kefaret, yalnızca kişi yalnızca Tanrı’ya karşı günah işlediğinde ve başka hiçbir insan zarar görmediğinde mümkündür. Başka bir kişinin söz konusu olduğu durumlarda, kişi ondan da af dilemelidir. Örneğin hırsız, çalınan bir şeyi iade etmedikçe ve sebep olduğu sıkıtından dolayı af dilemedikçe, gerekirse yalvarmadıkça Tanrı tarafından affedilemez.

Eğer bir kimse af diler ve reddedilirse, yanına üç adam alarak ona aracılık etmelerini istemeli ve onu affetmesi için mağdura yalvarmalıdır. Tövbesinin gereği olarak geri dönüp üç kez denemesi gerekir; bunu yapmazsa günahı kefaret olmaz. Üç kez dönüp denerse, ancak diğeri onu affetmeyi reddederse, o zaman mağdura tekrar dönmesi gerekmez. Eğer mağdur inatçıysa ve affetmezse, günahkar olan o olur.30

Taş kalpli insanlar vardır ve bir yanlışı asla affetmezler. En yakın dostu bile onlara yanlış yapsa bunu unutmaz; onu bir daha asla görmek istemezler ve hayatının geri kalanında düşmanı olarak kalırlar. Krallar Kitabı’nda gördüğümüz gibi, Givonluların [Yahudiliğe geçiş yaptıktan sonra bile] Yahudilerle evlenmeleri bu türde inatları nedeniyle yasaklanmıştı.

Bununla birlikte, gerçek bir Yahudi, Tanrıdan korkan biri olmalıdır. Kendisine haksızlık ettiği için bir başkasına kızgın olsa da, yatıştırılması kolaydır. Arkadaşının geldiğini, alçakgönüllülükle ve tüm kalbiyle af dilediğini görünce, diğeri ona büyük bir yanlış yapmış, ona çok zarar vermiş olsa bile affetmeye hazırdır. Diğer kişi ona iftira atsa bile bu doğrudur.

Bir kimse, bir rabbiye veya Tora bilginine yanlış yaparsa, bin defa da olsa dönüp affını istemelidir. Bir kişi diğerine Tora’dan herhangi bir şey öğretmişse ona göre bir rabbi sayılır.31

Eğer biri diğerine zarar verir ve mağdurun gönlü alınmadan mağdur ölürse, zarar veren kişi mağdurun mezarına on kişi getirmeli ve yüksek sesle şöyle demelidir: “İsrael’in Tanrısı’na günah işledim ve (adını söyleyin) (yapılan işi söyleyin) yaparak zarar verdim.)” Mağdura borcu varsa, mirasçılarını arayıp onlara vermelidir. Mirasçı yoksa parayı Yahudi mahkemelerine getirip itiraf etmelidir. Böylece günahı kefaret olur.

Gece yatmadan önce Tanrı’ya şöyle demelidir: “Bana karşı günah işleyen, herhangi bir şekilde bana zarar veren herkesi bağışlıyorum ve ona karşı hiçbir nefret duymuyorum.” Böylece, “Akranını kendin gibi seveceksin” emri yerine getirilmiş olur (Levililer 19:18).

Biri diğerine haksızlık ederse, Yom Kippur’dan önce onun gönlünü almalı ve son dakikayı beklememelidir. Yom Kippur’dan önceki gün tüm yanlışlar için af dilemek ve herkesle barışmak en iyisidir, böylece bu kutsal günde kişi günahlardan arınır. Kişi bunu ihmal ederse, kutsal Yom Kippur gününe bu günahların yüküyle girer ve Yom Kippur da bu tür kişilerarası yanlışları telafi etmeye yardımcı olmaz. Bu nedenle gecikmeden kaçınılmalı ve böylece bu dehşetli günü günahlardan arınmış olarak kutlamalıdır.

Bugün şehirdeki en büyük rabbileri ziyaret etmek bir gelenektir. Bu, Tora’ya hürmet göstermek ve onların berahasını almak içindir. Yom Kippur’un kendisi af dilemenin zamanı değildir. Bu işler, kutsal günden önce yapılmalıdır.

NOTLAR:

30. Yad, Teşuva 2. Karşılaştır. Yad, Hovel U’Mazik 5.

31. Magen Avraam 604.