Yaratılış 20:8

Avimeleh sabah erkenden kalktı ve bütün hizmetkarlarını çağırdı. Tüm bu sözleri onlara gizli bir şekilde anlattı ve adamlar çok korktular.

Sedom’daki yangın henüz sönmemişti. Oldukça uzakta olmalarına rağmen, insanlar mucizevi bir şekilde ateşi görebiliyordu: Bu, onları Avraam ve Sara’ya saygı duymaya dikkat etmeleri konusunda korkuttu. Ayrıca Avraam’ın Sedom’u yok eden melekleri çağıracağından ve şehirlerine felaket getireceğinden de korkuyorlardı.22

Tanrı, Avimeleh’e Sara’yı geri verirse başına kötü bir şey gelmeyeceğine dair söz vermiş olsa da, bu bir rüyada gerçekleştiği için bakanları emin olamadı. Talmud’un dediği gibi, “Nasıl buğday samansız olamazsa, rüyalar da kuruntusuz olmaz.”23

NOTLAR:

22. Bereşit Rabba.

23. [Berahot 58a.]