Yaratılış 19:31-32

Büyük kız, gencine “Babamız yaşlanıyor ve dünyada bizimle normal bir şekilde evlenecek kimse de kalmadı” dedi. “Gel babamızı şarapla sarhoş edelim ve onunla yatalım. Böylece babamız yoluyla soyumuzu yaşatırız”.

Lot’un kızları, Sedom’u tüketen büyük yangını gördüklerinde, bunun küresel bir yangın olduğunu, tıpkı Büyük Tufan’ın yok ettiği gibi, tüm dünyanın ateş tarafından yok edildiğini,349 Tsoar şehrinin hayatta kaldığını görseler de, mağarada saklanırken o şehrin de yıkıldığını,350 dolayısıyla hayatta kalan tek insanın kendileri ve babaları olduğunu sandılar.

Büyük kız küçük olana, “Babamız yaşlandığına göre, yakında dünyada bizden başka kimse kalmayacak. İnsan türünü korumak için bir şeyler yapmalıyız. Haydi babamızı şarapla sarhoş edelim sonra gerisini doğaya bırakabiliriz. Kendisini değiştirmek istemeyecek ve kızlarından biriyle ilişkiye girmeyi akıl almaz bulacaktır; ama mağara karanlık. Yeterince sarhoş olursa ne yaptığını bilmeyecektir. Bunu bir an önce yapmalıyız. Babamız yaşlı bir adam ve aniden ölürse insanlık yok olacak. Bu nedenle bu gece harekete geçmeliyiz” dedi. 351

Belli ki Lot, Tsoar’dan ayrılırken yanında hiç şarap getirmemişti, çünkü o fiziksel zevkini düşünmeden canını kurtarmak için kaçıyordu. Bu şarabı nasıl elde ettikleri merak edilebilir. Sedom halkı bu serin mağaralarda şarap depolardı. Arazi o kadar bereketli ve şarap o kadar boldu ki mahzenlerinde buna yetecek kadar yer yoktu. Şarap fıçılarını dağ mağaralarında saklıyorlardı ve şarap kolayca bulunabildiği için çalınacağından endişe etmiyorlardı.352

Bir başka görüşe göre de şarap mağaraya Tanrı tarafından mucizevi bir şekilde konulmuştur. Kızlar en yüksek niyete sahipti ve bu nedenle Mesih’in onların soyundan gelmesine layıktılar. Büyük kızın oğlu Moav’dı ve Kral David’in büyük büyükannesi Rut bir Moavlı’ydı (Karşılaştır: Rut 4:17). Bilindiği gibi Mesih, David soyundan gelecektir.353

Diğerleri ise, kızların cinsel dürtüleri tarafından yönlendirildiğini söyler. Yine de, sadece ilahi ödülün boyutunu göstermek için bile olsa, bu mucizeye layıktılar. Tanrı, iradesini çiğneyenlere bile mucizeler yapıyorsa, iradesine itaat edenlere daha ne mucizeler yapacaktır! 354

NOTLAR:

349 Yafeh Toar, sayfa 298.

350 Ramban.

351 Adı geçen eserde. Raşi.

352 Yafeh Toar, aynı yerde.

353 Raşi; Bereşit Rabba.

354 Yafeh Toar.