Yaratılış 19:28-30

[Avraam] Sedom ve Amora’ya ve tüm düzlük bölgesine doğru baktı ve kireç ocağı dumanına benzer kesif bir dumanın, topraktan yükseldiğini gördü. Tanrı düzlüğün şehirlerini yok ettiği zaman Avraam’ı hatırlamıştı. Bu yüzden Lot’un yaşadığı şehirleri tersyüz ettiğinde, [öncelikle] Lot’u bu yıkımdan uzaklaştırdı. Lot, Tsoar’dan çıktı ve iki kızıyla birlikte dağa yerleşti; çünkü Tsoar’da kalmaktan korkmuştu. O ve iki kızı bir mağarada yaşadılar.

Daha önce bahsedildiği gibi (Yaratılış 19:20), Lot meleklerden içinde oturacağı üç şehirden birini kendisine vermelerini istedi. Avraam’ın liyakatı nedeniyle ona verildi.

Ancak şimdi Lot, Sedom’a yakın olduğu için Tsoar’a yerleşmekten korkuyordu. Sedom’u vuran felaketi görünce dehşete kapıldı; o ve kızları dağlara kaçtılar ve bir mağaraya saklandılar.348

Tora şimdi bize Lot’un şarap içtiği ve sarhoş olduğu için başına gelen korkunç şeyi anlatmaktadır Bugün bile çok sarhoş olan birini tarif etmek istendiğinde, “Lot kadar sarhoş” denilir.

NOTLAR:

348 Raşi.