Yaratılış 19:17

Onları dışarı çıkardığı zaman [melek] “Kaç, canını kurtar!” dedi. “Arkana bakma! Düzlüğün hiçbir yerinde durma! Dağa doğru kaç ki yok olmayasın!”

Melek, Lot’a, “Arkana bakma. Bir aziz olmadığın için komşularının yok edildiğini görmeye layık değilsin” dedi. 237

“Kişinin günahları alnında işaretlenir. İlahi gazabın olduğu bir zamanda, Yok Edici peşine düşer ve bir günahkarla yüz yüze gelirse onu öldürme yetkisine sahiptir. Noah’ın kendisini gemiye kilitlemesinin nedeni buydu. Avraam’a git ve orada kal. Bu bölgede kalırsan, sen de ortadan kaldırılırsın.” 238

NOTLAR

237 Raşi

238 Zohar sayfa 108.