Yaratılış 19:16

Tereddüt etti. Tanrı’nın ona [ Lot’a ] olan merhameti sebebiyle, yabancılar onun, eşinin ve iki kızlarının ellerinden kapıp onu çıkardılar ve şehrin dışında bıraktılar.

Lot, neyi alacağını ve neyi bırakacağını bilmediğinden, sahip oldukları konusunda çok endişeliydi. Kararsızlıktan neredeyse felç olmuştu ve hareket edemiyordu.

Melek Mihael ve bazıları Gavriel der, onu aldı ve şehrin dışında bıraktı.235

Melek onlara şöyle dedi: “Madem onların kötü işlerine ortak oldunuz, Sedomlularla birlikte yok edilmeyi de hak ediyorsunuz. Ama amcan Avraam’a teşekkür etmelisin, çünkü onun liyakati sayesinde kurtuldun. Ayrıca, Mısır’dayken onun güvenini korudun. Sana Sara’nın kız kardeşi olduğunu söylemeni söyledi ve sen onun aslında eşi olduğunu açıklamadın. Bu yüzden şimdi kurtuluyorsun.”236

NOTLAR

235 Bereşit Rabba

236 Raşi; Bereşit Rabba