Yaratılış 19:14

Lot çıktı ve kızlarıyla nişanlı olan damatlarına konuştu. “Kalkın! Bu bölgeden çıkın” dedi. “Tanrı bu şehri yok etmek üzere!” Ancak damatlarının gözünde [Lot] bir ‘şakacı’dan ibaretti.

(Lot’un damatları göründüğü kadar aptal değillerdi.) Lot, “Melekler şehri yok etmek üzereler” deseydi, onu çok ciddiye alırlardı. “Yok ediciye bir kez yetki verildiğinde, iyiyi ve kötüyü ayırt etmez” kuralının farkındaydılar.233

Ama Lot onlara, “Tanrı şehri yok etmek üzere” demişti. Bu nedenle harekete geçmek için bir neden görmediler. Bir insan cezaya layıksa, ana rahminde saklansa da Tanrı onu bulur. Merhameti hak ediyorsa, Tanrı onu bir fırının ortasında bile koruyabilir.

Bu nedenle, damatlar buna bir şaka olarak yaklaştılar. “Bir insan nasıl Tanrı’dan kaçabilir?” diyerek güldüler. 234

NOTLAR

233 [Bava Kama 60a]

234 Brit Şalom