Yaratılış 19:12-13

Yabancılar Lot’a “Burada başka kimin var?” dediler. “Damat? Oğulların? Kızların? şehirde başka bir akraban varsa onları bu bölgeden çıkar. Çünkü, biz bu bölgeyi yok etmek üzereyiz. Zira [mazlumların] çığlıkları Tanrı’nın önünde çok arttı. Tanrı [burayı] yok etmek üzere bizi gönderdi”.

Lot’un ikisi evli, ikisi nişanlı dört kızı vardı.232

NOTLAR

232 Adı geçen eserde.