Yaratılış 18:29-30

[Avraam] O’na konuşmakta ısrar etti ve “Ya orada kırk [kişi] bulunursa?” dedi. “Bu kırk [kişi] uğruna yapmayacağım”. “Lütfen Efendim öfkelenmesin; fakat konuşacağım. Ya orada otuz [kişi] bulunursa?” “Orada otuz [kişi] bulursam – yapmayacağım”

Eski zamanlarda, bir kral bir adamı önemli bir davada yargıladığında, savunma süresi için bir su saati hazırlanırdı. Su saatinin içinde dip kısmında bir delik bulunan bir kap bulunurdu ve bu delikten damla damla su akardı. Su, kap içinde kaldığı sürece savunmaya devam edebilirdi, ama su tükendiğinde savunma kapanırdı. Ancak bazen kral savunmaya daha fazla süre vermek isterdi ve kabın tekrar doldurulmasını emrederdi.

Burada da Tanrı, Avraam’a beş şehri savunmaya devam etmesini istediğini göstermek istemişti.144

Avraam sonra, kırk kişinin dört şehri, otuz kişinin üç şehri kurtarıp kurtaramayacağını sordu. Her durumda, Tanrı karşı çıkmadı.145

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar, sayfa 289.
  2. Raşi.