Yaratılış 18:9

Ona “Eşin Sara nerede?” diye sordular. “İşte çadırda” diye cevap verdi.

Yemekten sonra, melek Mihael, Avraam’a Sara’nın nerede olduğunu sordu. Tora’nın bunu aktarmasının nedenii Sara’nın ne kadar ılımlı olduğunu öğretmek içindir, çadırın içinde kalmış ve bir kelime bile etmemiştir.75

Meleğin Sara’yı sormasının bir nedeni de yemek sonrasında Şükran Duası okunurken kadehi ona uzatmaktır.76 [Şükran Duası okunurken şarap dolu kadehi tutmak gelenektir ve buna “Beraha Kadehi” denir (Çeviren’in Notu)]. Avraam, meleklere ekmek getirmemişti, çünkü; daha önce bahsedildiği gibi, Sara’nın regli başlamıştı [ve Şükran Duası sadece ekmek içeren yemekten sonra okunur]. Ama, Avraam’ın öğrencileri ekmek yemişti ve kadeh ile Şükran Duası’nı okudular. Mihael’in Sara’ya gönderdiği kadeh buydu.77

[Bir kadın kendi başına Şükran Duası’nı söylemezse,] yükümlülüğünü yerine getirmek için, bu dua söylenirken her kelimeyi dinlemelidir. [Kadınlar da, erkekler gibi Şükran Duası’nı (Birkat Amazon) söyleme yükümlülüğüne sahiptir.] Beraha Kadehi’nden bir yudum almaları gereklidir.

Talmud, Rav Nahman’ın karısına bir yudum alması için Beraha Kadehi’ni uzatmaması nedeniyle karısının çok incindiğini aktarır. O kadar hüsran olur ki, kilere gider ve dört yüz tane şarap sürahisini kırar!78

O günlerde, kadınlar buyrukları yerine getirme konusunda son derece dikkatliydi. Bugünkü kadınlar gibi yemeği bitirdikten sonra dua bile söylemeden masadan kalkıp gitmiyorlardı. Bu açıdan, kadınlar ve erkekler arasında bir fark yoktur ve yemekten önce ve sonra gerekli duaları söylemelidirler.

Ne kadar az yenirse yensin, önce beraha söylenmelidir. Bir parça bile yenecek olsa, mutlaka beraha söylenmelidir. Bir kişi, beraha söylemeden yemek yerse, o yemeği Tanrı’dan çalmış gibidir. Tüm evren Tanrı’ya aittir ve O her şeyin Yaratıcısı ve Efendisi’dir. Sade bir ölümlü nasıl olur da izin almadan Tanrı’nın yiyeceğinden tadabilir?

Kimse, davet edilmediği bir evde yemek yemeğe cesaret edemez. Birçok durumda, davet önceden gönderilir. Bir misafir bile izinsiz yemeğe başlamaz, aksi durumda yemeğe başlamaktan utanır.

Bir insan, başka bir insanın yemeğini bile izin almadan yemeğe utanıyorsa, Tanrı’ya karşı nasıl böyle davranabilir?

Bir kadın Birkat Amazon söylemeyi bilmiyorsa, kocası veya oğlu yüksek sesle söylemeli, her kelimeyi açık biçimde telaffuz etmeli ve kadın da her kelimeyi dikkatlice dinlemelidir.

Benzer biçimde, bir kişi verilen yiyecekten önce hangi berahayı okuyacağını bilmiyorsa, yemeden önce sormalıdır. Arkadaşları ziyaret ettiğinde, kahve, pasta ve tatlı servis edildiğinde, tatlıların neden yapıldığını sormalıdır ki uygun berahayı söyleyebilsin. Bir kişi gerçekten isterse, berahalar ile ilgili genel kuralları birkaç gün içerisinde öğrenebilir.

Genel olarak, ağaçta yetişen meyveler için şu beraha söylenir;

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, ağacın meyvesini yaratan.

Sebzeler için şu beraha söylenir:

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, toprağın meyvesini yaratan.

Buğday, arpa, yulaf veya çavdar unundan yapılmış pasta ve diğer şeyler için [ekmek hariç] şu beraha söylenir:

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, yiyecek çeşitlerini yaratan.

Şarap içmeden önce [veya üzüm suyu] şu beraha söylenir:

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, bağın meyvesini yaratan.

Diğer şeyleri yemeden veya içmeden önce [ekmek hariç] şu beraha söylenir:

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, her şeyi sözü ile oluşturan.

Uygun berahaları öğrenmeye çaba gösteren kişi göklerden kutsanacaktır.

NOTLAR:

75. Bava Metzia, aynı yerde.

76. Aynı adlı eserde.

77. [Rabbi Avraam ben Moşe Heilprin,] Ahavat Tzion (Lublin, 1639).

78. Berahot, 8. Bölüm’ün sonu.