Yaratılış 18:10

“Gelecek yıl bu vakitte sana mutlaka döneceğim” dedi; “ve eşin Sara’nın bir oğlu olacak”. Sara çadırın girişinin arkasında dinlemekteydi; o [ Avraam ] ise diğer taraftaydı.

Tüm bu olay Yom Kippur’dan sonra gerçekleşti ve melek, gelecek Pesah’ta, Yitshak’ın doğacağını Tanrı’nın adına Avraam’a haber verdi.79

Targum’da, (Tora’nın yetkili Aramice tercümesi), bu olayın Pesah’ta gerçekleştiği belirtilir. Melek, Avraam’a gelecek yıl aynı dönemde Sara’nın çocuk sahibi olacağını söyledi.

Melek, duvardaki delikten geçen güneş ışığının başka bir duvarda düştüğü noktayı işaretledi. “Güneş ışığı, işaretli bu noktaya döndüğünde, Sara bir çocuk doğuracak” dedi.80

Avraam’ın kendisini ne zaman sünnet ettiğine dair farklı görüşler vardır. Bazıları bunun Yom Kippur’da olduğunu, bazıları ise Pesah’tan önce olduğunu söyler. Benzer farklı görüşler meleklerin ziyareti ile ilgili de bulunmaktadır, çünkü; sünneti takip eden üçüncü günde gelmişlerdi. Yitshak’ın doğumu ile ilgili ise farklı görüşler yoktur; herkes Pesah’ın ilk günü doğduğu konusunda hemfikirdir.81

Bazıları, “Eşin Sara nerede?” diye sormalarının nedeninin iyi haberi vermek olduğunu söyler. Sormasalardı, Avraam bunu ciddiye almayabilirdi, bunu sadece bir hoş söz, misafirin ev sahibini kutsaması olarak düşünebilirdi. Avraam bunu kesinle bir latife olarak kabul edecekti.

Bu nedenle melek şöyle sordu, “Eşin Sara nerede? Eşine yoğurması için verdiğin hamur nerede?” Melek, Sara’nın reglinin yeniden başladığını ve bu nedenle ekmeğin servis edilmediğini biliyordu. Avraam şöyle karşılık verdi, “Çadırda. Dönemi başladığı için kendi çadırında.” O zaman Avraam alışılmadık bir şeyin olduğunu anladı, meleklerin onun bir çocuğu olacağını söylemesi için mükemmel bir zamandı.82

NOTLAR:

79. Yafeh Toar, sayfalar 275, 280.

80. Tanhuma.

81. Roş Aşana, Bölüm 1.

82. [Vlodavi’li (Wlodawa) Rabbi Pinhas ben Pilta,] B’rit Şalom (Frankfort am Mein, 1718).