Yaratılış 17:23-24

Avraam, oğlu Yişmael’i, [hizmetkarlarından] hem tüm evinde doğanları, hem de parayla satın aldıklarını – Avraam’ın evindeki tüm erkekleri – aldı ve onların fazlalık derilerini, Tanrı’nın kendisiyle konuştuğu üzere, tam bu gün içinde kesti. Avraam, fazlalık derisinden sünnet olduğunda 99 yaşındaydı.

Yom Kippur’da, 10 Tişri 2047’de (M.Ö. 17 Eylül 1715), 99 yaşındayken, sabah erken saatte, Avraam sünnet oldu.9

[Daha önce gördüğümüz gibi (Yaratılış 15:17), Tanrı Avraam ile gece konuştu.] Avraam derhal kendisini sünnet etmek istedi ama eğer bunu gece yaparsa, insanlar bundan utandığını düşünebileceği konusunda kaygılandı. Ayrıca, “Eğer O’nun ne yaptığını bilseydik, O’na izin vermezdik” diyebilirlerdi. Bu nedenle, sünneti açıkta, gün ışığında yaptı. [be-etzem ha-yom ifadesi (בְּעֶצֶם הַיוֹם), “gün içinde” olarak tercüme ettiğimiz ifade, “gün ışığında” olarak tercüme edilebilir.”]

Avraam, sünnetini kendisi yaptı ve çok yaşlı olduğu için de çok büyük ıstırap çekti. Ödülü iki kat olsun diye Tanrı O’na yardım etti.10

Başka bir görüşe göre Avraam, Noah’ın oğlu Şem tarafından sünnet edildi. Şem ayrıca Yişmael’i de sünnet etti.11

Diğerleri, Avraam’ın kendisini sünnet etmek için bıçağı eline aldığını, fakat elleri o kadar çok titredi ki bunu yapamadığını söyler. Sonra Tanrı’nın Kendisi bıçağı aldı ve operasyonu tamamladı. Bu nedenle, “[Tanrı] antlaşmayı onunla [birlikte] kesti” (Nehemya 9:8) yazılmıştır.12

Avraam’a sadece fazlalık derisini kesmesi emredilmişti, ama glans kısmını (p’riyah) ortaya çıkarması emredilmemişti. Bu emir Yeoşua zamanına dek verilmedi. Avraam, kendisine emredilmemiş olsa da, bunu ilave olarak yaptı.13

NOTLAR:

9. Pirkey Rabbi Eliezer.

10. Raşi.

11. Pirkey Rabbi Eliezer.

12. Bereşit Rabba.

13. Yevamot 71b; Tosefot aynı yerde.