Yaratılış 17:7-8

Seninle ve ardından gelecek çocuklarınla aramdaki antlaşmayı, nesiller boyu, ebedi bir antlaşma olarak yerine getireceğim; hem senin Tanrın olacağım, hem de ardından gelecek çocuklarının. Şu anda yabancı olarak yaşadığın toprakları – Kenaan Ülkesi’ni – sana ve ardından gelecek çocuklarına ebedi bir mülk olarak vereceğim ve onlara [soyuna] Tanrı olacağım.

Tanrı, “Eğer çocukların beni Tanrı olarak kabul ederse, ben de onların Tanrısı gibi davranacağım. Eğer benim otoritemi kabul etmezlerse, ben de onların efendisi olmayacağım ve onlarla ilgilenmeyeceğim. Benim otoritemi kabul etmek için, kendi özgür iradeleriyle İsrael Ülkesi’nde yaşamak zorundalar. Ama Kutsal Topraklar’a girebilmek için, iki emre uymaları gerekiyor; bunlardan biri de sünnettir. Sünnetsiz olduklarında, İsrael Ülkesi’nde yaşamaya layık olamazlar.”17

Bunlardan sonra Tanrı, Avraam’a sünnet olmanın tüm yasalarını öğretti.18

NOTLAR:

17. Bereşit Rabba, Raşi.

18. Ş’ney Luhot AB’rit.