Yaratılış 17:3-6

Avram aceleyle yüzüstü yere kapandı. Tanrı ona [tekrar ve şunları] söyleyerek konuştu: “Bana gelince – işte seninle antlaşmam: Birçok ulusun babası olacaksın. Ve artık ‘Avram’ diye çağrılmayacaksın. İsmin ‘Avraam’ olacak – çünkü seni birçok milletin babası yaptım. Seni çok, ama çok verimli kılacağım ve seni uluslar haline getireceğim – krallar senin soyundan çıkacak.

Avram, henüz sünnetsiz olduğu için, Tanrı onunla konuştuğunda yüzüstü yere kapandı. Tanrı’nın Kutsiyeti’ne bakabilme gücü yoktu.11 Bu nedenle, Tanrı ne zaman onunla konuşsa, yüzüstü yere kapandı.

Yüzüstü yere kapanmasının başka bir nedeni de, peygamberlik mesajına yoğunlaşabilmek ve dengesini korumak konusunda endişe duymamak içindi. Tanrı, ona bu emri verdiğinde kusursuz bir yoğunlaşma durumunda olmak ve böylece bu emre kusursuz biçimde uymak istiyordu.12

Bu olayda, Avram iki kez yüzüstü yere kapanmıştır (burada ve Yaratılış 17:17’de). Diğer birçok yerde olduğu gibi, Atalarımız’ın yaptıkları işler, onların soyundan gelenlerin başına gelecekleri ima etmektedir. Yahudiler’in başına ne gelecekse, Atalarımız’a gösterilmiştir.

Avram’ın iki kez yüzüstü yere kapanması, soyundan gelenlerin bu emri iki kez ihmal edeceklerini gösterir. Şemot peraşasında göreceğimiz gibi, ilki Mısır’dadır. İkincisi, çölde oldukları zamandadır. (Yeoşua 5:5). Çölde doğan çocuklar, Kutsal Topraklar’a girmeden önce Yeoşua tarafından sünnet ettirilene dek sünnetsiz kalmışlardır.13

Tanrı, Avram’a şöyle dedi, “Şimdiye kadar ismin Avram’dı (אַבְרָ֑ם). Bu isim, Aram’ın babası (av) (Av aRam – אַב אֲרָם ) olduğunu gösteriyordu. Sen onlar için bir efendi ve öğretmendin. Bundan sonra, tüm dünya için bir kral gibi olacaksın. Artık ismin Avram değil, Avraam (אַבְרָהָ֔ם) olacak.14 İsmine eklediğim (ה) Hey harfi çok önemlidir. Bununla soyunu çok çok artıracağım. İsrail ulusu ve birçok kral senden çıkacak.”15

O zamandan sonra, ona Avram diye değil, Avraam diye hitap etmemiz emredilmiştir. Bir kişi Avram diye hitap ettiğinde iki emri ihlal etmiş olur: Birincisi, “Ve artık ‘Avram’ diye çağrılmayacaksın,” ikincisi, “İsmin ‘Avraam’ olacaktır.”16

Bu nedenle bir kişi Amida gibi dualarda, “Avraam’ın Tanrı’sı” (Elohe Avraam אֱלֹהֵי אַבְרָהָם ) ve “Avraam’ın kalkanı (koruyucusu)” (Magen Avraam – מָגֵן אַבְרָהָם ) derken çok dikkatli olmalıdır. Bir kişi bu kelimeleri çok hızlı söyler ve kelimeleri dikkatli telaffuz etmezse, Avraam yerine Avram ismini söyleyebilir. Böyle yaparak iki emri ihlal etmiş olur.

NOTLAR:

12. Ramban.

13. Yafeh Toar, sayfa 272.

14. Raşi.

15. Zohar, sayfa 216; Zohar Hadaş, sayfa 57.

16. Berahot, Bölüm 1; Zohar, Hukat.