Yaratılış 15:2-5

Avram “Ey Tanrı Aşem!” dedi. “Çocuksuz olmaya devam ettiğim sürece bana ne vereceksin ki? Evimin tek varisi Şam’lı Eliezer!”. Avram devam etti: “İşte, bana çocuk vermedin. Bana ait olanı, evimdeki biri miras alacak”. Birden, Tanrı’nın Sözü ona geldi: “Mirasçın o olmayacak!” dedi. “Sana ait olanı, senin vücudundan çıkacak biri miras alacak”. [Tanrı] Onu dışarı çıkardı ve “Gökyüzüne bir bak. Sayabilirsen, yıldızları say” dedi. Sonra ona “Soyun işte böyle [kalabalık] olacak” dedi.

Avram büyük bir astrologdu. Çok kötü hissediyordu, çünkü; tüm işaretler asla çocuk sahibi olamayacağını gösteriyordu. [“Evindeki” Lot’un tüm varlığını miras alacağını hissediyordu.] Tanrı birbiri ardına üç melek gönderip, Lot’un onun mirasçısı olmayacağına dair güvence verdi.

Sonra Tanrı’nın Kendisi Avram’a konuştu ve [“onu dışarı çıkardı.”] Tanrı şöyle dedi, “Astrolojinden sıyrıl. İsrael’in üzerinde bir astrolojik kuvvet yoktur.”28

Yukarıda Noah Peraşası’nda, Babil Kulesi olayında, yetmiş ulusun üzerinde kimin güç sahibi olacağını belirlemek için kura çekildiğini gördük. Avram ve soyu Tanrı’nın Kendisi’ne düşerken, diğer uluslar meleklere verildi. Her ulusun bir koruyucu meleği olduğu için, [ve melekler yıldızlar aracılığıyla çalıştığı için] her melek astrolojik etkilere maruz kalır. İsrael, öte yandan, Tanrı’nın sözünün yönetimi altındadır; bu nedenle, dua ve iyi işler ile astrolojik etkileri kötüden iyiye çevirebilir.

Tanrı, Avram’a şöyle dedi, “Senin yıldızın Jüpiter, batıya etki eder, soğuk getirir, seni çocuk sahibi olmana engel olur. Astroloji ile ilgilenmemeli, onunla uğraşmayı hiçbir şeyin yıldızların etkilerinin üstesinden gelemeyeceğine inanan dinsiz kişilere bırakmalısın. Benden korkan bir kişinin bu şeylere ilgi göstermesine gerek yoktur.29

Sana, yıldızın etkisini tersine çevireceğimi ve çocuk sahibi olabileceğini söylüyorum. Üzülme. Yıldızlar Avram ve Saray’ın çocuk sahibi olamayacağını söylüyor. Sizin isimlerinizi değiştireceğim. Artık ismin Avram değil, Avraam olacak, Saray’ın ismi ise artık Sara olacak”30

Avram’a daha çok güvence vermek için Tanrı, Avram’a göğün tüm yollarını gösterdi. Tanrı, Avram’ın evrendeki tüm yıldızları ve onları saymasının mümkün olup olmadığını görmesine izin verdi.

Bunların tümü Pesah gecesi oldu.

Sonra Tanrı ona yıldızlardan çok daha yüksek güçlere erişimi olduğunu açıkladı. Bu, Avram’ın korkularını sakinleştirdi.

NOTLAR:

28.Bereşit Rabba, sayfa 262. [Yafeh Toar ile birlikte basıldı, Venedik, 1597]

29.Şabat 156b, Raşi yerinde.

30.Bereşit Rabba, sayfa 261.